Nieuws - 10 mei 2001

El Niño kan veehouders helpen

El Niño kan veehouders helpen

El Ni?o, een sterke warme stroming in de equatoriale Stille Zuidzee die om de drie ? zes jaar optreedt, kan wel eens van pas komen bij het herstel van droge en overbegraasde gebieden, menen de ecologen dr. Milena Holmgren van de sectie Bosbouw en prof. dr. Marten Scheffer, hoogleraar Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer.

El Ni?o kan in sommige droge gebieden veel regen geven. Deze neerslag kan worden aangewend om vegetatie in droge gebieden weer te herstellen, denken Holmgren en Scheffer. Zij maken zich in de vakbladen Ecosystems van mei en Trends in Ecology & Evolution van februari sterk voor het idee dat een dramatische verandering in de natuurlijke omstandigheden zoals begrazing of regenval, een ecosysteem in een geheel ander stadium of evenwicht kan brengen. Zij geloven dat landeigenaren hun gedegradeerde land kunnen herstellen met behulp van de kracht van El Ni?o. Als landeigenaren hun vee slechts ??n seizoen van het land afhalen tijdens El Ni?o, kan door de toegenomen regenval en de afgenomen begrazing het land in een nieuw evenwicht terechtkomen, waarbij de vegetatie weer weelderig groeit.

Ecologen vinden in Zuid- en Noord-Amerika al aanwijzingen voor de positieve effecten van El Ni?o. In de Atacama-woestijn en het Andesgebergte is de plantengroei toegenomen en in Australi? lijken sommige bossen zich te hebben hersteld door meer neerslag en minder begrazing. Maar in andere gebieden brengt El Ni?o juist meer droogte, zoals in Indonesi?, de Filippijnen en het zuidoosten van Afrika.

Holmgren en Scheffer gaan hun idee?n testen in Chili en Peru, samen met Spaanse ecologen. Door in proefgebieden de graasdruk te vari?ren en met irrigatie El Ni?o te simuleren, hopen ze de combinaties van graasdruk en watertoevoer te vinden die het ecosysteem doen omslaan. Groeiringen van bomen laten hopelijk zien waar in voorgaande El Ni?o-jaren bomen oprukten in droge gebieden. | H.B.