Nieuws - 1 januari 1970

Einde SHAO nabij

Einde SHAO nabij

Einde SHAO nabij

De stichting Samenwerkend Hoger Agrarisch Onderwijs (SHAO), die de agrarische hogescholen ondersteunt met bijvoorbeeld curriculumontwikkeling, wordt opgeheven. De agrarische hogescholen hebben plannen uitgewerkt voor afstemming van hun onderwijsaanbod en willen de taken van de SHAO bij de hogescholen onderbrengen

Hoe de samenwerking tussen de hogescholen er in de toekomst uitziet, is nog onduidelijk. Twee van de vijf hogescholen, Larenstein (Velp) en het Van Hall-instituut (Leeuwarden), willen een gemeenschappelijk bestuur of consortium formeren dat de samenwerking tussen de hogescholen afdwingt. De overige drie hogescholen, in Den Bosch, Delft en Dronten, willen de bestuurlijke bevoegdheden niet overdragen aan zo'n topbestuur en pleiten voor een samenwerkingscontract tussen de instellingen. In beide voorstellen is er geen plaats meer voor de SHAO

De twee voorstellen van de hogescholen zijn opgestuurd naar landbouwminister Haijo Apotheker, die de komende weken een knoop moet doorhakken. Hij lijkt voorstander van dwingende afspraken in een consortium, maar kan de hogescholen niet dwingen daarin op te gaan. Niemand heeft enig idee waar de minister mee gaat komen, zo schetst drs Jos van Kroonenburg van de SHAO de patstelling

De hogescholen in Velp en Leeuwarden richten zich nadrukkelijk op het landbouwkennisnetwerk en opteren voor samenwerking met Wageningen UR bij het onderwijsaanbod. De overige hogescholen kijken bij samenwerking vooral naar hbo-instellingen in hun regio. Zo praat de hogeschool Delft met de technische hogeschool in Rijswijk over een fusie. De hogescholen werken al samen bij de biotechnologie-opleiding en willen samen nieuwe opleidingen ontwikkelen en nieuwbouw plegen op het terrein van de TU Delft. A.S