Nieuws - 29 december 2015

Einde aan vakblad Groen Onderwijs

tekst:
Ton van den Born

Vandaag verschijnt het allerlaatste nummer van het Vakblad Groen Onderwijs. Het blad bracht op journalistieke wijze onafhankelijke verhalen over het groene onderwijs in Nederland. Na 57 jaargangen stopt de subsidie en gaat de stekker eruit.

Het vakblad was in 1958 een initiatief van Nico van Vliet, de toen net gepensioneerde directeur Landbouwonderwijs bij het ministerie van Landbouw. Hij vond het hoog tijd dat landbouwonderwijs - er waren toen zo’n driehonderd schooltjes in het land - een eigen blad kreeg. Het Maandblad Land- en Tuinbouwonderwijs ontving subsidie van het ministerie. Aanvankelijk bestond de inhoud uit lange verhalen over onderwijskundige en pedagogische onderwerpen. Het maandblad had met veel personalia en verslagen van jubilea en schoolopeningen het karakter van een familieblad. In de jaren 80 werd het blad professioneler en journalistieker.

Het stoppen van de subsidie is onderdeel van een grote bezuinigingsronde op groen onderwijs die al in 2012 is afgesproken in het huidige regeerakkoord. ‘Een gemis’, reageert Pieter Boetzkes, de hoofdredacteur van het blad. ‘Groen onderwijs is een kleine sector. Wil je dat goed overeind houden, dan moet je dat samen doen. Ik had het idee dat het blad daar echt een rol in vervulde. We functioneerden met informatie en communicatie over groen onderwijs als smeerolie in het systeem.’

Het kan niet anders.
Hoofdredacteur Pieter Boetzkes

De laatste editie is nummer 727. In dat afscheidsnummervinden staat een interview met Léon Faassen, voorzitter van boerenorganisatie LLTB. Hij praat daarin over een goede aanpak in groen onderwijs. Andere artikelen gaan over het net opgerichte kenniscentrum Natuur en Leefomgeving en onderwijsvernieuwingen in het mbo. Boetzkes signaleert dat de bezuinigingen op groen onderwijs en de mogelijke verhuizing van dit onderwijs naar het ministerie van OCW de toekomst ervan onzeker maken.

Van die toekomst doet het blad geen verslag meer. Boetzkes kreeg na de aankondiging van de stop, een paar maanden geleden, veel bezorgde mails en telefoontjes. ‘Het kan niet anders’, zegt hoofdredacteur Boetzkes. Er is wel gezocht naar andere financieringsmogelijkheden, maar die zijn niet gevonden.