Nieuws - 10 februari 2011

'Egypte moet de boeren gaan ondersteunen'

Of Egypte nu omwentelt of niet, de voedselvoorziening in dat land blijft precair bij de hoge prijzen op dit moment. Hoe moet Egypte dit varkentje wassen? Bart Doorneweert, onderzoeker bij het LEI:

'Egypte heeft een subsidiesysteem voor de consumenten van voedsel. Als de voedselprijzen hoog zijn, zoals nu, is de overheid veel geld kwijt om de consumentenprijzen laag te houden. Twee jaar geleden bedroeg die subsidie zo'n veertig procent van de overheidsuitgaven. De overheid kwam geld tekort. Mede daarom zijn wij betrokken bij een onderzoeksproject in Egypte hoe we de landbouw beter kunnen inrichten.
Grote delen van Egypte zijn qua landbouwontwikkeling nog weinig veranderd sinds de tijd van de farao's. In het landbouwgebied langs de Nijl tussen Soedan en Cairo zitten vooral traditionele kleine boertjes met een lage productiviteit. Door overerving, waarbij het land wordt verdeeld onder de zonen, versnippert het land en vermindert de productiviteit. Ook verdwijnt steeds meer landbouwgrond door de bevolkingsgroei en urbanisatie.
Daarnaast zie je dat grote bedrijven investeren in nieuw ontgonnen woestijngebieden, omdat je daar makkelijk aan grote stukken grond kan komen. Daar is water de limiterende factor. Daarom zijn er nu plannen om water af te takken van de Nijl. Alterra gaat na of dit op duurzame wijze valt in te vullen. Die grote complexen produceren bijvoorbeeld aardappels en sperziebonen voor de export naar Nederland. Dat levert buitenlandse deviezen op, maar draagt weinig bij aan de Egyptische voedselzekerheid.
Om uit deze impasse te raken, moet de Egyptische overheid een consistent ruraal ontwikkelingsbeleid ontwikkelen. Het stimuleren van een hogere productiviteit bij de kleine boeren is een deel van de oplossing. Dit dient gepaard te gaan met het inrichten van producentenverenigingen voor het verzamelen en verhandelen van voedsel. Verder moeten de boeren hun kunstmestgebruik beperken en meer gebruik maken van compost, zodat ook de bodem en de waterkwaliteit worden verbeterd. Het zijn allemaal kleine stapjes die samen een belangrijke bijdrage leveren aan het voeden van 80 miljoen mensen.'