Nieuws - 11 januari 2011

Eet verstandig, eet een insect

Vlees van insecten veroorzaakt veel minder uitstoot van broeikasgas dan vlees van koeien of varkens. Dat heeft promovendus Dennis Oonincx berekend.

075wuInsectenenMaatschappijcopyrightHansSmidbugsin.jpg
Oonincx is gespecialiseerd in de entomofagie: het eten van insecten. In dat kader doet hij onder andere onderzoek naar de milieuaspecten van insectenvlees. Oonincx en zijn collega's van Entomologie brachten in kaart hoeveel methaan en lachgas insecten produceren. Zij gebruikten daarvoor vijf verschillende insecten: meelwormen, krekels, treksprinkhanen, kevers en kakkerlakken. De laatste twee zijn overigens niet geschikt voor menselijke consumptie,  mogelijk wel voor eiwitextractie.
Duurzamer
De resultaten spreken sterk in het voordeel van de insecten. Per kilo lichaamsgroei produceren insecten veel minder broeikasgas dan gewoon vee. Omgerekend naar CO2-equivalenten maakt een varken bijvoorbeeld tien tot honderd keer zoveel van dit broeikasgas dan een meelworm. Daarnaast is ook de uitstoot van ammoniak gering. Een varken stoot ongeveer tien keer zoveel ammoniak per kilo lichaamsgroei uit als krekels en tot vijftig keer zoveel als sprinkhanen.
Insectenvlees is daarmee in beginsel duurzamer dan gewoon vlees. Daar komt bij dat insecten veel sneller groeien dan koeien en varkens. Insecten zetten voer bovendien efficiƫnter om in vlees. Dat laatste komt volgens Oonincx waarschijnlijk omdat insecten koudbloedig zijn. Insecten hoeven weinig energie te steken in het onderhoud van hun eigen lichaamstemperatuur.
Nog gunstiger
Oonincx publiceerde zijn onderzoek eind december in het online tijdschrijft PLoS ONE. De studie trekt wereldwijd belangstelling. Het onderzoek gaat intussen verder. Oonincx is bezig om een volledige CO2-voetafdruk van insectenvlees te maken, en zogeheten levenscyclusanalyse. In die analyse worden ook aspecten meegenomen als de productie en transport van voer.
In de berekeningen tot nu toe is bovendien alleen gekeken naar de uitstoot per kilo groei van het lichaamsgewicht. De rapportcijfers qua duurzaamheid worden volgens mede-auteur professor Arnold van Huis nog gunstiger voor insecten als omgerekend wordt naar de netto vleesproductie. 'Van krekels gooi je eigenlijk alleen maar de achterpoten en de vleugels weg. De rest, ongeveer tachtig procent van het lichaamsgewicht, kan gegeten worden. Bij koeien kun je daarentegen maar zo'n 55 procent van het lichaamsgewicht oogsten.'
Proeven
Alle aandacht voor de duurzame kant van insectenvlees komt precies op het juiste moment. De eerste maanden van dit jaar organiseert Entomologie de lezingenserie Insecten en Maatschappij. Morgenavond (woensdag 12 januari) om 20.00 uur staat in Forum Insecten: het vlees van de toekomst op het programma. Wie wil kan daar een insect proeven. Die timing berust volgens Oonincx overigens louter op toeval.