Nieuws - 4 juni 2015

Eerste ‘ruimteradijsjes’ geoogst

tekst:
Rob Ramaker

De eerste radijsjes verbouwd in Mars- en maangrond zijn geoogst. Alterra-ecoloog Wieger Wamelink zet weer een stapje in zijn onderzoek naar de mogelijkheden voor buitenaardse landbouw.

Radijs geroeid in Marsgrond           Foto: Wieger Wamelink

Wamelink testte twee jaar geleden voor het eerst of gewassen kunnen groeien in Mars- en maangrond. Bij NASA bestelde hij bodems die zo sterk mogelijk lijken op de ondergrond van deze hemellichamen. Op maangrond kiemden de planten wel maar groeiden nauwelijks verder. De proeven op Marsgrond waren succesvoller. Het eerste experiment maakte duidelijk dat de bodems bijzonder schraal zijn.

In het vervolgexperiment dat Wamelink dat voorjaar startte nam hij de lessen uit het eerste onderzoek mee. De bodem werd bemest met organische stof – klein geknipt gras – om deze rijker te maken. Bovendien werden de bodems vochtig gehouden om uitdroging te voorkomen. De proeven leverden inmiddels de eerste radijsjes op. Wamelink is overigens niet van plan ze op te eten. De bodems bevatten relatief veel zware metalen, en hoewel hij niet verwacht dat deze in de planten belanden, neemt hij het zekere voor het onzekere.

Wamelink is niet de enige Wageningse wetenschapper die ruimtelandbouwonderzoek doet. Leo Marcelis bestudeert de effecten van beperkte zwaartekracht en kunstlicht op de groeirichting van planten en Tom Dueck ontwerpt een minikas voor astronauten.

Lees meer over al deze ruimtelandbouwonderzoeken