Nieuws - 18 januari 2001

Eerste nieuwjaarsborrel voor studenten goed bezocht

Eerste nieuwjaarsborrel voor studenten goed bezocht

Na de nieuwjaarsborrel voor studenten, op 10 januari in de Junushoff, moet je wel geloven dat Wageningen Universiteit de beste van allemaal is. Op het podium zette cabaretier Bart van Luik samen met prof. dr. Cees Veerman de studenten en Wageningen UR een uur lang in het zonnetje. Daarna werd er geborreld.

Van Luik begroette de ruim vierhonderd studenten in de zaal met "Jullie zijn de besten." Daarna projecteerde hij stellingen over de voordelen van studeren in Wageningen op een diascherm. Het publiek mocht hierover stemmen door een groen (eens), rood (oneens) of wit (neutraal) papier op te steken, waarna Veerman de stelling verdedigde.

'Studeren aan Wageningen is de beste keus' scoorde vooral witte papiertjes. 'Samenwerking tussen Wageningen Universiteit en DLO is een zegen voor de toekomst' werd ook met wit beoordeeld, terwijl 'als student ervaar ik de voordelen van samenwerking tussen Wageningen universiteit en DLO' de zaal rood kleurde. Van Luik vroeg Veerman dertig voordelen van de samenwerking te noemen. "Dertig is te weinig. Met een jaaromzet van een miljard gulden is Wageningen UR de grootste boer van Nederland. Daar mogen we best trots op zijn." Na zijn speech was de hoeveelheid rood iets gedaald. 'Ik zou Wageningen Universiteit bij anderen aanraden' kreeg als enige een groene meerderheid.

Het idee voor de nieuwjaarsborrel kwam van de Studentenraad. Dirk-Jan de Boer van de Progressieve Studenten Fraktie vond dat studenten ook betrokken moesten worden bij de samenwerking tussen de universiteit en DLO. "Ik vond het tijd om stil te staan bij de uitdagingen in de toekomst, in plaats van telkens te klagen over wat misgaat bij de reorganisatie. Een nieuwjaarsborrel is daar een goede gelegenheid voor." Het college van bestuur was erg enthousiast over dit idee. "Volgend jaar weer", aldus Veerman. | S.L.