Nieuws - 1 januari 1970

Eerste examens ‘goed te doen’

Dagenlang zoeken naar de klassieke losgeslagen eerstejaars voor wie het aantal studiepunten omgekeerd evenredig is aan de hoeveelheid bier in de kroeg, levert anno 2005 weinig op. De nieuwkomer van nu volgt vooral braaf college zo lijkt het. De eerste examens waren dan ook ‘goed te doen’.

Jorieke Kloek is eerstejaars Milieukunde en vond het gevreesde examen ‘Wiskunde T’ meevallen. ‘Je moet gewoon een beetje bijblijven en voor de rest was het niet moeilijker dan op het vwo.’ De stof sloot volgens haar prima aan bij wat ze geleerd heeft in het Studiehuis. Ze miste geen ‘vakinhoudelijke kennis’, zoals de laatste weken in alle kranten stond. ‘Er was wel een aantal studenten dat het examen moeilijk vond en zelfs dacht dat ze het niet gehaald hadden. Maar dat kwam dan ook omdat ze niet netjes de stof hadden bijgehouden.’
Na twee jaar niet in de schoolbanken gezeten te hebben was het voor Linde Swart wel weer even wennen, dat examen. De studente Bodem, water en atmosfeer heeft braaf alle colleges gevolgd - op een na dan - en zegt de wiskunde nu beter te snappen dan op het vwo. Al met al denkt ze aan een voldoende en heeft ze het idee dat ze de volgende periode ook wel wat minder tijd aan colleges kan besteden. ‘Ik was even bang dat het na twee jaar pauze heel moeilijk zou zijn, maar het bleek met wat oude oefenexamens allemaal wel te doen.’
Alex Kuiper heeft zijn examen wiskunde al jaren geleden gedaan aan Sussex University in Engeland waar hij zijn bachelor ‘Economics’ deed. Afgelopen september kwam hij voor de MSc ‘Development Economics’ naar Wageningen. Zijn eerste examens ‘Institutional Economics’ en ‘Theory and Practice of Development’ vond hij sterk gericht op feitenkennis. ‘In Engeland waren bijna alle examens essay based. We kregen meestal drie algemene vragen en dan een essayopdracht van twee- tot drieduizend woorden waarin we de verschillende behandelde theorieën moesten gebruiken bij het onderbouwen van een stelling. De examens waren qua kennis veel globaler en meer gericht op het leren schrijven en beargumenteren. Het droog ophoesten van theorieën zoals bij mijn afgelopen examens in Wageningen was nieuw voor me. Het leersysteem is hier duidelijk anders en viel me wat tegen.’
Ook Fabiene Michielsen deed haar Bachelor niet in Wageningen. Na haar hbo Tuinbouw in Den Bosch vielen haar eerste examens ‘Data Management’ en ‘Gene Technology’ best mee. ‘Mijn voorkennis sloot eigenlijk niet echt aan, ik begreep ook helemaal niks van de lessen, maar op het examen ging het best aardig.’ Ze hoeft nu niet meer feitenkennis te hebben dan op het hbo, maar krijgt simpelweg veel meer stof te verwerken. ‘Op het hbo leerde je niet voor een examen, je mocht je boeken vaak gewoon meenemen en dan ging het altijd wel goed’. / MV