Nieuws - 1 januari 1970

Eerst nadenken voor je een weg aanlegt

Investeringen in infrastructuur in Peru, zoals wegen, elektriciteit en water, moeten beter op elkaar worden afgestemd, anders leiden ze niet tot meer ontwikkeling. Bovendien zijn het de rijke mensen die er het meest van profiteren.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van ontwikkelingseconoom dr Javier Escobal. Voor economische activiteiten moeten mensen krediet hebben om een zaak te beginnen, kennis en vaardigheden om een product te maken, en informatie over en toegang tot een afzetmarkt. Al deze zaken vragen om infrastructuur, zoals wegen, elektriciteit, telefonie, banken of scholen. Ontbreekt het aan één daarvan, dan beperkt dat het nut van de rest.
Om wel tot ontwikkeling te komen pleit Escobal daarom voor een gedecentraliseerde, gebiedsgerichte analyse. Daarmee kan de zwakke schakel worden opgespoord, zodat daarin vervolgens gericht kan worden geïnvesteerd. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar in veel gevallen blijken regeringen van ontwikkelingslanden toch bijvoorbeeld een grote snelweg aan te leggen zonder te weten of het wel tot meer ontwikkeling leidt. De aanbeveling van Escobal past in een trend in Zuid Amerika naar minder centralistisch beleid, zegt promotor prof. Arie Kuyvenhoven.
Escobal ziet ook mogelijkheden tot afstemming van publieke en private investeringen, zoals bijvoorbeeld een goede opleiding of eigen kapitaal. Dat hangt af van de beschikbaarheid van publieke infrastructuur. Escobal waarschuwt dat het vooral de rijke, goed opgeleide mensen zijn die zullen profiteren van betere infrastructuur. Hij spreekt daarmee andere ontwikkelingseconomen tegen, die beweren dat alle mensen beter worden van bijvoorbeeld goede wegen of elektriciteit. Ook om die reden, stelt Escobal, is gerichte investering nodig waarvan ook de armen profiteren. Bijvoorbeeld een subsidie voor arme kinderen die naar school gaan.
Escobal is directeur van een groot onderzoeksbureau in Peru, kreeg een prestigieuze prijs en is adviseur van onder andere de president en de ministers van landbouw en economische zaken van Peru. Dat lijkt de kans groter te maken dat zijn ideeën worden uitgevoerd. Promotor Kuyvenhoven: ‘Maar het aardige van Escobal is nu juist dat hij er voor kiest onafhankelijk onderzoeker te blijven. Als minister zouden zijn voorstellen het misschien om hele andere, politieke redenen niet halen.’ / JT

Dr. Javier Escobal promoveerde op vrijdag 15 april bij prof Arie Kuyvenhoven, hoogleraar ontwikkelingseconomie.