Nieuws - 1 januari 1970

Eén winkelier gaat op de Wetenschapswinkel passen

Eén winkelier gaat op de Wetenschapswinkel passen

Eén winkelier gaat op de Wetenschapswinkel passen


De Raad van Bestuur heeft besloten de centrale bezetting van de
Wetenschapswinkel terug te brengen tot één volledige arbeidsplaats. Het
budget voor de overige 1,6 arbeidsplaatsen wordt omgezet in extra
onderzoeksbudget. Van de kenniseenheden wordt verwacht dat zij het
onderzoek voor maatschappelijke organisaties gaan oppakken.
Het besluit van de Raad van Bestuur volgt op het advies over de toekomst
van de Wetenschapswinkel dat deze zomer is uitgebracht onder
voorzitterschap van ir Gerlinde van Vilsteren, interim-teamleider van de
Wetenschapswinkel. Zij bepleitte de formatie van de Wetenschapswinkel terug
te brengen van 3,1 naar 2,6 arbeidsplaatsen. De directeuren Wetenschap van
de kenniseenheden Maatschappij en Groene Ruimte, prof. Cees van Woerkum en
prof. Herman Eijsackers, lieten daarop in een reactie weten dat zij graag
een grotere rol voor de kenniseenheden zouden zien en een kleinere centrale
wetenschapswinkel.
Van Vilsteren zegt niet bang te zijn dat de kleine bezetting de nekslag
voor de Wetenschapswinkel zal betekenen. ,,Op de activiteiten van de
Wetenschapswinkel wordt niet bezuinigd, maar in de nieuwe situatie zullen
de kenniseenheden meer aan het stuur zitten.’’
Zij kan zich wel goed de frustraties voorstellen bij de huidige medewerkers
van de winkel. ,,Er is veel met hen geschoven en toch hebben ze de
productie op peil weten te houden.’’ De nieuwe organisatie van de
Wetenschapswinkel moet volgens planning op 1 januari 2004 zijn
gerealiseerd. De ondernemingsraad moet nog instemmen met de plannen.|
G.v.M.

De landelijke Wetenschapswinkelprijs die de Wageningse Wetenschapswinkel
dit jaar kreeg uitgereikt staat prominent in het Atrium van het
Bestuurscentrum. De Raad van Bestuur wil echter de activiteiten van de
winkel meer decentraal laten uitvoeren. | Foto G.A.