Nieuws - 23 april 2009

EEN PAARD ALS SURROGAATPARTNER

Knuffel je graag met je paard, geeft het dier je leven glamour, of fok je paarden voor het geld? Paardenliefhebbers vallen onder te verdelen in vier types.

nieuws_3184.jpg
Dat stelt het rapport ‘Passie voor paarden’ van het LEI en de Animal Sciences Group (ASG). In opdracht van het ministerie van LNV enquêteerden de onderzoekers meer dan vierduizend paardenliefhebbers. Ze ontdekten dat die niet allemaal evenveel oog hebben voor het geluk van het dier.
1. VAN EEN AFSTANDJE Bert en Wilma Janssen verhuren twee weilandjes voor de stalling van paarden. Incidenteel verzorgen ze de dieren weleens. Als de paarden geen lichamelijke gebreken vertonen, beschouwen ze ze als gezond. Bijna tien procent van de geënquêteerden, is niet intensief met paarden bezig. Vaak hebben ze paarden rond hun huis staan óf hebben ze paardrijdende kinderen. Deze groep weet weinig van welzijnsproblemen bij paarden.
2. GLAMOUR EN BEWEGING Marjolein Schuurman heeft een eigen paard. In de weekenden maakt ze ritten en doet ze mee aan springwedstrijden op amateurniveau. Haar paard betekent veel voor haar. Het staat in een pensionstal en ze verzorgt het goed. Bijna vijftig procent van de ondervraagden rijdt, geeft les of traint paarden. Deze groep bestaat voornamelijk uit vrouwen. Paardrijden geeft hun leven meer glamour, gelooft een deel van hen. Allemaal zien ze het als een manier om aan beweging en sport te doen. Meer dan de helft ziet het paard bijna als kind of partner. Toch zijn ze niet altijd goed op de hoogte van de juiste behandeling van welzijnsproblemen.
3. GELD VERDIENEN Hans van de Hoven heeft een sportpaardenfokkerij. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf. Welzijnsproblemen bij paarden komen in Nederland volgens hem niet voor, hooguit bij hobbypaarden. Twintig procent van de respondenten is voor het inkomen vaak geheel afhankelijk van paarden. Iets meer dan de helft is man. Het zijn vaak trainers, fokkers, handelaars en bestuurders en sommigen van hen rijden professioneel. Deze groep heeft veel interesse in voeding en gezondheid, maar de kennis over paardenwelzijn reikt nog niet zo ver.
4. DE AARD VAN HET PAARD Suzan Visser heeft een verzorgpaard. Drie keer per week voert en berijdt ze het dier. In de weekenden doet ze weleens mee met duurtochten. Ze is geïnteresseerd in natural horsemanship en let goed op het gedrag van haar verzorgpaard. Bijna een kwart van de paardenliefhebbers is minder geïnteresseerd in wedstrijden. Deze types zijn goed op de hoogte van de nieuwste inzichten op gebied van welzijn. Ze kennen het belang van sociaal contact tussen paarden en houden ze vaker in een wei of in inloopstallen in plaats van in een individuele box. Van deze groep, weer bijna allemaal vrouwen, vindt 84 procent het fijn om met paarden te knuffelen. 
Het hele rapport staat op: www.lei.dlo.nl/ publicaties/PDF/2009/2009-024.pdf