Nieuws - 1 januari 1970

Eén op zeven studenten geeft fraude toe

Eén op de zeven oud-studenten zegt te hebben gefraudeerd. Ze spiekten of leverden werk in dat door anderen was gedaan. Het komt zelfs voor dat studenten hun tentamen door iemand anders laten maken.

Dat staat te lezen in de carrièrespecial van Elsevier die onlangs verscheen. In opdracht van het opinieblad enquêteerde onderzoeksbureau SEO achtduizend oud-studenten. Zij voltooiden hun opleiding in het studiejaar 2003-2004.
Studiefraude komt vooral voor onder hbo’ers: 56 procent van hen zegt wel eens fraude te hebben meegemaakt, tegen 42 procent van de universitaire studenten. Zestien procent van de ondervraagden geeft toe zelf te hebben gefraudeerd.
Volgens de studenten die getuige waren van fraude is het geheel of gedeeltelijk overschrijven van werkstukken het populairst: 83 procent van alle ondervraagden heeft er mee te maken gehad. Spieken tijdens tentamens is ook algemeen: 69 procent van hen heeft ooit gezien of gehoord dat het gebeurde. Zestien procent meldt dat docenten op verzoek een resultaat aanpasten. In het hbo gebeurde dit bijna twee maal zo vaak als aan de universiteit. Zeven procent maakte mee dat studenten tentamens door een ander lieten uitvoeren.
De Wageningse examencommissies wilden nog geen cijfers over fraude geven. Zij willen de gegevens eerst zelf evalueren. Wel laten ze weten dat er strenger gecontroleerd wordt sinds het aantal gevallen van fraude vorig jaar opvallend steeg. Met de plagiaatscanner die de universiteit begin 2005 heeft aangeschaft, zijn ook enkele studenten betrapt.
Om examenfraude te kunnen bestrijden zeggen de examencommissies behoefte te hebben aan strengere sancties. Momenteel kunnen zij studenten maximaal een jaar uitsluiten van het betreffende examen. Met de nieuwe wet op het hoger onderwijs die in ontwikkeling is, wordt het waarschijnlijk mogelijk strenger te straffen. Examencommissies zouden frauderende studenten dan ook van de universiteit kunnen verwijderen. / JH, HOP