Nieuws - 3 november 2010

Een op de vijf medewerkers voelt zich geïntimideerd

Intimidatie het hoogst bij VHL. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse medewerkerenquête.

Op verzoek van de ondernemingsraden is in de zogeheten medewerkermonitor van juni dit jaar een vraag opgenomen over ongewenst gedrag, zoals geweld, pesten of seksuele intimidatie. Deze week kwamen de resultaten van de enquête naar buiten. Bij de stelling ‘Ik heb het afgelopen jaar tijdens mijn werk te maken gehad met intimiderend gedrag' vulde twee procent ‘vaak' in en zeventien procent ‘soms'. Negentien procent ervaart dus intimidatie.
Is dat veel? ‘We hebben geen referentiepunt, dit is de eerste keer,' vertelt Cees van Dijk, voorzitter van de centrale ondernemingsraad. ‘Maar dit is een dusdanig hoog percentage dat we er aandacht aan moeten besteden.'
Moeilijk vergelijken
De Wageningse percentages zijn moeilijk te vergelijken met het landelijk gemiddelde. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO (2009) maakt namelijk onderscheid tussen interne en externe intimidatie. Gemiddeld had 11,2 procent van de Nederlandse werknemers in het jaar ervoor te maken met ‘intimidatie door leidinggevende of collega's' en 19,4 procent met ‘intimidatie door klanten, leerlingen of passagiers'. Die twee percentages zijn overigens niet zomaar op te tellen - iemand kan intimidatie ervaren van zowel een collega als van een leerling.
VHL
Bij hogeschool VHL is de ervaren intimidatie het hoogst, 31 procent. Tineke Tromp, directeur personeelszaken op bestuurscentrum, verklaart: ‘Het klinkt raar, maar het is wel herkenbaar. Toen de enquête werd afgenomen speelde bij VHL de discussie over de fusie. Dat was een hectische periode, waarbij mensen wellicht ervaren hebben dat die fusie hen werd opgedrongen.'
Containerbegrip
Onduidelijk is wat eenieder verstaat onder intimidatie. Tromp wil daarom nagaan wat mensen precies bedoelen. ‘Intimidatie is een containerbegrip, we willen weten wat eronder ligt. Van Dijk: ‘Sommige mensen lachen om een opmerking, terwijl een ander zich bij dezelfde opmerking voelt aangevallen. Het is heel belangrijk dat mensen het bespreekbaar durven te maken.'
Dezelfde uitkomst
De Medewerkermonitor van 2010 laat zien dat we ons werk uitdagend en plezierig vinden en positief zijn over de sfeer binnen het eigen team. We hebben weinig vertrouwen in de Raad van Bestuur en de helft van ons vindt de werkdruk te hoog. Dit hebben we vaker gehoord: het zijn dezelfde uitkomsten als in 2004, 2006 en 2008.
Na iedere enquête volgen aanbevelingen en acties, zoals lunchbijeenkomsten, extra informatie op intranet of bespreken van de werkdruk in functioneringsgesprekken. Maar kennelijk helpt dat niet. Barbara Veltrop, medeverantwoordelijk voor de medewerkermonitor: ‘Ik denk dat er wel goede acties zijn ondernomen, maar dit soort processen gaat heel langzaam. Zaken als vertrouwen of de manier waarop mensen werkdruk beleven zijn lastig snel te veranderen.'