Nieuws - 16 augustus 2002

Een jaar zwoegen vóór de AID begint

Een jaar zwoegen vóór de AID begint

Ruim v??r de introductieweek begint, op donderdagavond 8 augustus, klinkt in een collegezaal in het Biotechnion al luid het AID-lied. Gertrude Zeinstra, gehuld in een gifgroen shirt van de Commissie Algemene Introductiedagen (CAID), bespreekt vervolgens het AID-programma met de tachtig aanwezige vrijwilligers. Tussen enkele pizzadozen en een patatzak luisteren ze aandachtig.

Zeinstra behandelt de roosterwijzigingen en legt uit hoe de portofoons werken. Ook maakt de commissie duidelijk dat alcohol verboden is voor de crew, en dat je best eerst even mag oefenen voordat je in een van de busjes gaat rijden. En dat je dan wel een rijbewijs moet hebben. Iedereen wordt ook voorzien van een statiegeldbeker, het crewshirt, een stapel papieren en een polsbandje.

De vijf introductiedagen hebben een jaar lang zes studenten van de studie afgehouden. Maar dat is het zestal goed bevallen. Eerst hebben ze zichzelf een week lang opgesloten in een huisje in Zeeland. Daar zijn volgens Ilja Voets de grote lijnen van het beleid en het programma al vastgelegd. Toen begon het echte werk pas. Er ging toch iets meer werk in zitten dan sommigen hadden gedacht. Op de vraag of de commisie meer tijd vergt dan studeren antwoordt Voets: "Dat is een moeilijke vraag. Je kunt nu in ieder geval wel beter je tijd indelen".

Eerst bedachten de commissieleden een thema en de huisstijl. Het lastigste was het vervolgens om sponsors te vinden. Een aantal grote sponsors had zich teruggetrokken. Toch zaten de zes commissieleden niet vaak met de handen in het haar. Ook konden ze terecht bij een adviesraad en een maillijst waar ze vragen konden neerleggen.

Het thema, step into the spotlight, was binnen twee uur bedacht. Er kwam niets leukers meer boven borrelen. Maar iedereen is tevreden, ook met het oog op de internationale studenten. Het Engelstalige thema is voor iedereen te begrijpen. Zo vlak voor de AID was de commissie nog druk met het regelen van dranghekken en drankjes geregeld. "Het belooft een drukbezochte AID te worden", vertelt Voets. "Er zijn minder eerstejaars dan vorig jaar, maar bijna evenveel aanmeldingen voor de AID. En er wordt nog steeds gebeld of ze nog kunnen meelopen." | E.T.