Nieuws - 1 januari 1970

Een hectare bos voor 111 dollar

De wereldwijde emissie van CO2 kan met 5 tot 25 procent naar beneden door landbouwgrond te bebossen. Dat stelt promovendus dr Pablo César Benítez-Ponce. Hij berekende ook dat boeren in Ecuador voor een bedrag van tussen de 30 en 111 dollar per hectare bereid zijn over te stappen van landbouw naar bosbouw. Een interessante methode, omdat met het Kyoto Protocol een wereldwijde handel in CO2-rechten zal ontstaan.

Dat bossen goed zijn voor CO2-opslag was bekend, maar Benítez-Ponce heeft gekwantificeerd hoeveel het scheelt als boeren overstappen van landbouw naar bosbouw. Dat is 5 tot 25 procent, afhankelijk van de investeringen wereldwijd in klimaatbeleid. Benítez-Ponce maakte daarvoor een kosten-batenanalyse van verschillende soorten landgebruik. De CO2-emissieverlaging kan vooral gehaald worden in de vochtige tropen.
De Ecuadoraanse econoom berekende voor zijn geboorteland Ecuador wat boeren kan overhalen om over te stappen van het landgebruik voor de gemengde teelt van koffie, rijst, maïs of melkvee naar bosbouw. Een bod van 30 dollar per hectare is genoeg om sommige boeren die de teelt van maïs en koffie combineren, over te halen. Het bedrag dat nodig is om alle boeren in Ecuador - met alle vormen van landbouw - tot bosbouw te verleiden is 111 dollar per hectare.
De berekeningen van Benítez-Ponce geven een indicatie van de prijs voor CO2-rechten op de markt die na de ondertekening van het Kyoto Protocol zal opengaan. Landen kunnen met 'certificates of emission reduction' handelen in de opvang van CO2 in bijvoorbeeld bossen. / MW

Dr Pablo César Benítez-Ponce promoveerde op 11 februari bij prof Henk Folmer, hoogleraar Algemene Economie.