Nieuws - 7 februari 2002

Economie en epidemiologie gebundeld voor bestrijding dierziektes

Economie en epidemiologie gebundeld voor bestrijding dierziektes

Het is lastig te bepalen wat de goedkoopste manier is om met besmettelijke dierziekten om te gaan. Daarvoor is economisch-besliskundige kennis nodig en epidemiologische. Sinds kort wordt die kennis gebundeld in het consortium Veterinaire Epidemiologie en Economie (cVEE).

In cVEE zijn vertegenwoordigd de groep Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie van ID-Lelystad en Wageningen Universiteit, de Wageningse leerstoelgroep Agrarische Bedrijfseconomie en de hoofdafdeling Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Veel modellen die bepalen wat het kost om een bepaalde veeziekte uit te bannen gaan uit van inschattingen van deskundigen. Echte cijfers over besmettelijkheid van de ziekte onder verschillende omstandigheden ontbreken vaak. Bij een ziekte als mkz zijn cijfers over het algemeen moeilijk te verkrijgen. Daarom is de kwantitatieve groep van prof. Mart de Jong nu nog steeds bezig alle bloedmonsters te analyseren van de gedode dieren uit de entdriehoek. Aan de hand hiervan kan hij bekijken in hoeverre het virus zich verspreid heeft na vaccinatie.

Bij andere ziektes start het onderzoek net, maar biedt de combinatie van epidemiologie en economie voordelen. Zoals bij rundertuberculose. Alle dieren moeten vrij zijn van deze ziekte. Dat is te controleren met een intensief bemonsteringsprogramma aan bijvoorbeeld de slachtlijn of met een steekproef. Een ander alternatief is niet bemonsteren, maar afwachten. In dat geval duikt de ziekte zo nu en dan op, maar dan is de verspreiding al groter en zijn de kosten voor uitbanning hoger. Welke optie kost het minste geld?

Naast samenwerking in onderzoek biedt cVEE ook de mogelijkheid om naar buiten herkenbaar te zijn om nieuwe opdrachten binnen te halen. | L.N.