Nieuws - 27 juni 2002

Economen Alterra berekenen regionale meerwaarde bos en natuur

Economen Alterra berekenen regionale meerwaarde bos en natuur

De economen drs Helena Berends en drs Jan Vreke van Alterra hebben een methode ontwikkeld om te berekenen hoe de regionale economie kan profiteren van bos en natuur. In twee proefgebieden in de Kempen en in de Achterhoek bleek elke euro die dankzij groen in het gebied werd uitgegeven anderhalf keer zoveel op te leveren.

Via de methode kunnen Berends en Vreke berekenen hoe geld dat wordt verdiend met houtproductie of recreatie ten goede komt aan de regionale economie. Een fietser die bij een snackbar in het bos een ijsje koopt, financiert indirect de elektricien die de koeling repareert. En degene die zijn meubels koopt bij de regionale meubelfabrikant die op zijn beurt weer hout koopt van de landgoedeigenaar, doet hiermee aan waardevermeerdering van bos en natuur.

Berends en Vreke ontwikkelden een 'multiplier', waarmee op relatief simpele wijze de waardevermeerdering kan worden berekend. Een onderzoek met de multiplier kost tussen de vijftig- en honderdduizend euro. Volgens Berendse is zo'n onderzoek door gemeentes of een ingenieursbureau makkelijk uit te voeren. "Maar liever doen wij het." Volgend jaar gaat Alterra de multiplier toepassen op de Veluwe.

Berends ziet ook mogelijkheden om de multiplier in te zetten als een marketinginstrument om in bepaalde gebieden als Walcheren of de provincie Friesland ondernemers te stimuleren om investeringen te doen in bos en natuur. "Als je ziet dat het groene kapitaal een soort gratis kapitaal is wat je krijgt, dan kun je als bestuurder zeggen: wij verwelkomen ondernemers die dat landelijk karakter versterken." | M.W.