Nieuws - 1 januari 1970

Ecologen van Heteren naar Wageningen

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) krijgt van Wageningen UR ruim vier hectare van het voormalige IMAG-terrein in Wageningen. Dat heeft de raad van bestuur eerder deze maand toegezegd in een gesprek met NIOO-directeur prof. Louise Vet.

De toezegging betekent dat de ongeveer tachtig medewerkers van het Centrum voor Terrestrische Ecologie (CTE) in Heteren, een van de drie vestigingen van het NIOO, naar verwachting in 2008 naar Wageningen zullen verhuizen. In een reactie zegt Vet blij te zijn dat Wageningen UR haar toezegging nakomt om de bouwgrond om niet beschikbaar te stellen aan het instituut - 'op een absolute A-locatie'. De komst van de ecologen betekent een flinke versterking van het ecologische profiel van de landbouwstad.
Het CTE heeft veel ruimte nodig, want er komen volières voor het vogelonderzoek en kassen voor experimenten met planten. 'Het gaat om onderzoek dat heel gevoelig is voor verstoring, vandaar dat onze voorkeur uitging naar nieuwbouw in Wageningen', aldus Vet. 'Oorspronkelijk hadden we acht hectare in gedachten, maar dat hebben we terug kunnen brengen tot minimaal 4,2 hectare. Afgesproken is dat de KNAW een bijdrage zal leveren voor de sloop van de gebouwen.'
De bouwlocatie voor NIOO ligt op een strook ten noorden van het voormalige IMAG-gebouw, die direct aansluit op de Droevendaalsesteeg. Het kantoor komt aan de voorzijde. 'We willen een markant gebouw met een ecologische uitstraling', aldus Vet. De proeffaciliteiten komen aan de achterzijde.
Het CTE is het een van de drie centra van het NIOO, het grootste onderzoeksinstituut van de KNAW met een jaarlijks budget van ongeveer veertien miljoen euro. De 'natte ecologen' van het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke en het Centrum voor Limnologie (CL) in Nieuwersluis blijven op hun huidige locatie gehuisvest. / GvM