Nieuws - 22 januari 2009

DUURZAME ONTWIKKELING II

Hier een poging om het begrip duurzaamheid af te breken tot hapklare brokken. Ik heb deze uitleg van een oude chief uit een dorp in Noord-Ghana. Ik werkte op een plattelandsontwikkelingsproject en vroeg tijdens een bijeenkomst onder een grote boom aan de verzamelde community: ‘what does sustainability mean to you, what makes you able to sustain life?’Het antwoord getuigt van wetenschappelijk inzicht, praktisch denken en wijsheid. 'Sustainability means enough food, enough cash, a rich environment, especially fertile soil and trees for firewood, peace, trust, harmony and unity in the community and last but not least: a place for worhip.
Vertaal je dat naar wetenschappelijke termen, dan zegt hij: duurzaamheid is er
als er food security, cash security, soil and environmental security, social security en spiritual security is in het dorp, in het land, in de wereld. Allemaal dimensies waar we in Wageningen prima aan kunnen werken, en het een kan en gaat niet zonder het ander. Een mooie papa-plu waaronder alles valt. Een definitie waar we wat mee kunnen. Ik wel tenminste!