Nieuws - 1 januari 1970

Duurzame melk voor Ben & Jerry's

Nederlandse veehouders gaan proberen duurzame melk te produceren voor het Amerikaanse ijsmerk Ben & Jerry's. Onderzoekers van Animal Sciences Group (ASG) geven de boeren advies.

Het ijs van Ben & Jerry's is in de zeventiger jaren ontwikkeld door twee Amerikaanse hippies, en heeft altijd al het predikaat gehad van ecologisch verantwoord product. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld bijzonder dat de veehouders die melk leveren aan Ben & Jerry's, geen melkstimulerende hormonen geven aan hun koeien.
Nu het merk ook in Nederland is geïntroduceerd, is het de bedoeling om ook hier duurzaamheidscriteria toe te passen. ASG heeft in samenwerking met onder meer veehouders, het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Natuur en Milieu een aantal criteria opgesteld voor zaken als bodemvruchtbaarheid, energie, watergebruik en natuurbeheer.
Ir Paul Galama van ASG: 'Elf boeren in Drenthe en Friesland leveren reeds melk voor de productie van Ben & Jerry's ijs en die ondersteunen wij bij hun bedrijfsvoering. Op bepaalde punten wijken de criteria af van de Amerikaanse. We hebben bijvoorbeeld ook dierenwelzijn toegevoegd. Er is de eis dat de koeien in ieder geval een deel van de tijd in de wei staan. Dit is veel minder een item in Amerika, waar de mensen gewend zijn aan het feit dat het vee binnen staat.'
De Nederlandse boeren die gaan leveren aan Ben & Jerry's krijgen geen premie als ze zich houden aan de duurzaamheidscriteria, maar volgens Galama willen de boeren graag meewerken vanwege de afzetgarantie. Galama benadrukt dat de duurzame melk voor Ben & Jerry's geen biologische melk is. Biologische koeien eten bijvoorbeeld vrijwel altijd gras met klaver, en dat geldt niet voor Ben & Jerry's-koeien. / HB