Nieuws - 23 juni 2010

'Duurzaamheid is geen moetje'

Wageningen UR wil voorop lopen als het gaat om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering. Een actieplan met ruim dertig initiatieven is het resultaat. Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur, licht toe.

21-Tijs-Breukink-GA-1965.jpg
 
Blikvanger in het plan is een onderzoek naar een CO2-compensatiefonds voor zakelijk vliegverkeer. Met het geld worden innovatieve duurzame onderzoeksprojecten binnen Wageningen UR betaald. Leidt dat  tot een opslag per gevlogen kilometer?
'Dat kan, maar zover zijn we nog niet. We moeten eerst helder hebben wat die CO2-effecten zijn en hoe we die willen compenseren: deels of helemaal, en per individuele reis of organisatiebreed. Dat moet allemaal nog worden uitgewerkt.' 
 
Hoe meer vlieguren, hoe meer geld voor groene projecten. Is dat wel de juiste prikkel om vliegen te ontmoedigen? 
'Op zich is de constatering terecht dat fondsvorming niet per se intrinsieke prikkels geeft om vliegen te ontmoedigen. Maar medewerkers gaan niet extra vliegen, omdat daardoor het fonds groter wordt. Overigens is een van de projecten het opschalen van video-conferencing. Daarmee voorkom je vervoersbewegingen. Bovendien: het fonds is geen doel op zich, (glimlacht) het is meer een soort aflaat.' 
 
Tot de actiepunten horen ook carpoolen,  de invoering van composteerbare koffiebekers en het stimuleren van  fiets- en treingebruik. Is dat voorop lopen?
'Wij willen met de duurzaamheid van A naar B toe. Wij lopen nu niet op alle gebieden voorop. Dat klopt. Met sommige voorbeelden zitten we meer in de middengroep.'
 
Welke maatregelen leveren qua duurzaamheid het meest op?
'Inkoop en de concentratie van gebouwen. Zeker driekwart van alles wat wij inkopen voldoet aan de criteria van duurzaam inkopen van AgentschapNL. Wij zitten wat dat betreft in de kopgroep. We gaan bovendien per 1 januari komend jaar organisatiebreed over op groene stroom. Daarnaast noem ik het strategisch nieuwbouwplan. Het ruimtebeslag in Wageningen neemt daardoor met ongeveer 37 procent af. Dat heeft een enorm effect op gebruik van gas en elektra. We zien nu al dat het gasgebruik aan het teruglopen is.'  
 
Wageningen UR wil qua  duurzaamheid in de kopgroep zitten. Maar onderzoek naar groene daken laten we op het nieuwe dak van het NIOO doen. Waarom kan dat niet op een eigen dak?
'Het NIOO is innovatief, wij lopen voorop. Dat is een ambitieniveau lager. Wij maken een iets andere keuze. Ik zeg niet dat zij onverantwoorde risico's nemen, dat kan ik niet beoordelen. Maar in onze bedrijfsvoering kun je je niet permitteren om aardwarmte uit de bodem te halen op een diepte die nog niet eerder in onze bedrijfsmatige setting is vertoond. Wij willen voorop lopen, maar wel binnen randvoorwaarden. Wij gaan uit van proven technology. Wij vinden dat de continuïteit van de bedrijfsvoering heel belangrijk is, en dat staat soms op gespannen voet met innovatief duurzaam zijn.' 
 
Duurzaamheid moet in de haarvaten van de organisatie doordringen en het management moet het goede voorbeeld geven. Wat doet u zelf?
'Als bestuur staan wij hier volledig achter en daar gedragen we ons ook naar. Het is geen moetje, het is een gedragen besluit. Dit is niet voor de bühne: kijk eens hoe goed we het doen. Dit willen we echt internaliseren.
Ik draag het beleid graag uit, dat vind ik leuk en belangrijk om te doen. Dat is de communicatieve rol. Daarnaast zijn er de besluiten die je neemt. Bijvoorbeeld om de concernstaf en de raad van bestuur naar de campus te verhuizen. Dat heeft onder meer met duurzaamheid te maken. Het is goedkoper en duurzamer om in te huizen bij ESG op de campus. Dan kan in het oude gebouw de energiekraan dicht.’