Nieuws - 15 januari 2009

DUURZAAM

Op de Bornsesteeg, tussen gebouw 109 (Unifarm) en de groene brievenbus met nummer 48, ligt in het zand een rechthoekige put. Een onopvallend ding, maar zijn functie is opmerkelijk. Terwijl wij massaal op het ijs stonden, is met die put veel energie bespaard.
In de put liggen grote pijpen die Forum en Atlas verbinden met grondwater op honderd meter diepte. Dat water is elf graden. Als de buitentemperatuur onder de zes graden is, wordt dat water opgepompt om Forum en Atlas te helpen verwarmen. En als het buiten boven de twaalf graden is, doet het grondwater dienst als koelwater.
Sinds november wordt de energiebalans bijgehouden. Tamelijk marginaal, tot het begon te vriezen. Met de warmte-koudeopslag hebben Atlas en Forum in tien dagen maar liefst twintigduizend kuub gas bespaard. Dat is wat tien huishoudens in een jaar opmaken. En dat alleen maar met een paar pijpen in de grond en een waterpomp.
Ik vind dat best duurzaam. Want voor mij is duurzaamheid synoniem aan het beperken van CO2-uitstoot. Anderen denken bij duurzaamheid echter aan biologische scharrelkippen of eerlijke koffie.
De term duurzaamheid is een containerbegrip. Je kunt het overal wel voor gebruiken. Als iemand zegt zich bezig te houden met duurzaamheid, dan weet je eigenlijk nog niks.
Pas duurzaamheid toe op de landbouw en twee van onze hoogleraren begrijpen elkaar niet meer. Voor Jan Douwe van der Ploeg is duurzame landbouw een gezonde toekomst voor kleinschalige boeren. Maar Rudy Rabbinge denkt eerder aan grootschalige voedselproductie.
Van Dale geeft geen antwoord. Duurzaam staat voor ‘bestendig, weinig vergankelijk’ en ‘langaanhoudend’. En slaat dus niet alleen op klimaat of welzijn.
Als je het zo ruim neemt, wordt DLO ook duurzaam. DLO gaat actiever op zoek naar geld in de markt. En daarmee versterkt het haar eigen positie. En is daardoor bestendiger. Ergo: duurzaam.
Zo was ik best goed bezig toen ik deze week in de wasstraat de pekel van mijn auto haalde. Dat maakte mijn auto minder vergankelijk. Hartstikke duurzaam!