Nieuws - 1 januari 1970

Duurzaam hout redt regenwoud niet van ondergang

De duurzame productie van tropisch hardhout met FSC-keurmerk, dat gepromoot wordt door milieuorganisaties zoals Greenpeace, is een mooie ontwikkeling. Maar er is meer nodig om de enorme plantenrijkdom in het Afrikaanse regenwoud te behouden, meent ir Barend van Gemerden. Hij pleit voor verdere uitbreiding en verbinding van natuurreservaten.

Van Gemerden is sinds 1995 actief in het regenwoud van Kameroen. Hij heeft uitgebreide planteninventarisaties uitgevoerd, onder meer voor de Stichting Tropenbos en DGIS. Op basis van zijn waarnemingen concludeert Van Gemerden dat het bosbeheer gericht op duurzame productie van hout waarschijnlijk onvoldoende zal zijn voor de instandhouding van de karakteristieke plantendiversiteit van het regenwoud. ,,Ook in bossen waar hout met het FSC-keurmerk vandaan komt, maakt men het kronendak open en kapt men lianen. In combinatie met klimaatverandering - toenemende droogten - creƫer je steeds ongunstiger condities. Boom- en plantensoorten zullen onherroepelijk verdwijnen.''
De bosbouwer waarschuwt voor al te voortdravende initiatieven om 'duurzaam' beheerd bos waar FSC-hout vandaan komt, uit te breiden, met als credo oerbos te beschermen. ,,Dat is geen heilzame weg. We moeten nu niet alle bossen gaan openstellen.'' Van Gemerden pleit voor het realiseren van een uitgebreider netwerk aan reservaten in het Afrikaanse regenwoud. ,,Er zijn wel al meerdere natuurreservaten, maar het merendeel is savannegebied en geen tropisch regenwoud.''
Van Gemerden wil niet alleen oerbossen beschermen, ook secundaire bossen, bossen waar al eens houtkap heeft plaatsgevonden. Uitgebreide inventarisaties door Van Gemerden tonen een opmerkelijke soortenrijkdom aan. De bosbouwer onderzocht 68 plots van 25 bij 25 meter. In de afzonderlijke plots bleken 75 tot 173 plantensoorten te groeien. In totaal verzamelde Van Gemerden en collega's elfduizend planten, die nu zijn opgeslagen in herbaria in Nederland en Kameroen.
Secundaire bossen krijgen nu geen prioriteit als het gaat om biodiversiteit. Ten onrechte, vindt Van Gemerden. ,,Secundaire bossen beginnen het landschap te domineren en kunnen enorm soortenrijk zijn. Deze gebieden moet je niet diskwalificeren.'' |
H.B.

Ir Barend van Gemerden promoveerde op 13 januari bij prof. Antoine Cleef, hoogleraar Tropische vegetatie-ecologie en kartering, en prof. Marc Sosef, hoogleraar Biosystematiek.