Nieuws - 1 januari 1970

Duivenonderzoek van aio in Nature

Het typerende koergeluid dat duiven maken is te danken aan supersnelle spieren. Dat blijkt uit een publicatie van bioloog ir Coen Elemans, aio bij de leerstoelgroep Experimentele dierkunde, in het gezaghebbende tijdschrift Nature van 8 september.
‘Een spectaculaire vondst, want dit soort gespecialiseerde spieren zijn tot nu toe alleen aangetroffen in de staart van ratelslangen en bij een aantal vissen’, aldus Elemans.
De supersnelle spieren werden ontdekt dankzij experimenteel onderzoek aan de spieren die de trillende lippen en membranen aansturen in de syrinx, de vogelvariant van het menselijke strottenhoofd. De samentrekking van die spieren gebeurt veel snel dan bij normale spieren mogelijk is.
Elemans gaat nu onderzoeken of zangvogels, gezien hun veel complexere zangrepertoire, beschikken over spieren die nóg veel sneller kunnen samentrekken./ GvM