Nieuws - 29 maart 2001

Drietrapsreactor moet vuile werk opknappen

Drietrapsreactor moet vuile werk opknappen

De ana?robe zuivering van water met veel vet of vuildeeltjes, zoals rioolwater en afvalwater van de slachthuizen en vis- en aardappelverwerkende industrie, kan sneller en energiezuiniger plaatsvinden door in plaats van ??n reactor, twee of drie reactoren te gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van drs. Wendy Sanders van de sectie Milieutechnologie.

Ana?robe zuiveringsinstallaties met slechts ??n reactor werken vaak niet optimaal omdat de reactor te snel overbelast raakt. Door meerdere reactoren te gebruiken, kunnen de opgeloste en vaste stoffen apart van elkaar behandeld worden waardoor de reactoren minder snel vol raken en de zuivering sneller verloopt, zegt Sanders.

Ze stelt een zuivering in drie stappen voor: het afvalwater voert door de eerste reactor, een verticale buis, waarin de vaste deeltjes als slib achterblijven. Het water met daarin opgeloste stoffen zoals vetten en aminozuren stroomt vervolgens naar een tweede reactor, waarin de opgeloste stoffen door bacteri?n worden afgebroken. Het bezinksel uit de eerste reactor komt terecht in een derde reactor, waar het ook met bacteri?n wordt afgebroken, maar bij een hogere temperatuur. Normaal gesproken verlopen al deze processen in ??n reactor; de omzetting door bacteri?n verloopt dan moeizaam doordat de reactor te snel overvol raakt met bezinksel en de bacteri?n niet genoeg tijd hebben om het vuile werk op te knappen.

"Door de betere omzetting kan men met kleinere reactoren en een lagere procestemperatuur werken", zegt Sanders. Dit bespaart energie. Haar aanbeveling geldt vooral voor de waterzuivering in industrie?n en ook de rioolwaterzuivering in landen met weinig water. De slurrie in het rioolwater is hier zo geconcentreerd dat het gebruik van meertrapsreactoren nodig kan zijn om schoon water te maken. | H.B.

Sanders hoopt 27 maart te promoveren bij prof. dr. Gatze Lettinga, hoogleraar in de ana?robe zuiveringstechnologie en hergebruik van afvalstoffen.