Nieuws - 8 november 2001

Drie miljoen gulden voor Wagenings genomicsonderzoek

Drie miljoen gulden voor Wagenings genomicsonderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee Wageningse onderzoeksvoorstellen gehonoreerd met elk ongeveer anderhalf miljoen gulden. In de prijzen vielen een voorstel van prof. Willem Stiekema van Plant Research International en een gezamenlijk voorstel van de universiteiten van Wageningen, Amsterdam, Leiden en Nijmegen. Ook aan dat initiatief is Stiekema verbonden.

In totaal gaf NWO tien miljoen gulden aan tien onderzoeksprojecten. Ze zijn allemaal fundamenteel-wetenschappelijk en hebben betrekking op de bio-informatica. Het zijn de eerste zuiver wetenschappelijke studies die vanuit het genomicsfonds van 416 miljoen gulden worden bekostigd. Het gros van dat geld komt van de EU. | W.K.