Nieuws - 4 oktober 2007

Docenten VHL op bedrijfsbezoek

De contacten bestaan en aan de wil mankeert niets. Toch verloopt de uitwisseling van kennis tussen de Leeuwarder hogescholen en het regionale bedrijfsleven stroef, constateert de Friese Kamer van Koophandel. De samenwerking blijft te vaak beperkt tot stageplekken en afstudeeropdrachten.
Om de partijen te prikkelen intensiever met elkaar om te gaan bedacht de Friese kamer Maak Kennis ² . Studenten en docenten kunnen in oktober een maandlang rondneuzen bij ruim tachtig bedrijven. De meest innovatieve ideeën worden beloond met een geldprijs van maximaal 1500 euro.
Aan kennis die in de la blijft liggen hebben we niets, was de videoboodschap van onderwijsminister Plasterk die collegevoorzitter Erica Schaper van Van Hall Larenstein dinsdagmorgen 2 oktober meestuurde aan alle Leeuwarder VHL’ers met de oproep vooral mee te doen aan Maak Kennis ² . Zelf ging Schaper met collega-bestuurders op tournee in de provincie om met ondernemers van gedachten te wisselen.
Een van de klachten van de bedrijfsvertegenwoordigers was dat ze een aanspreekpunt missen bij het onderwijs. Maar ze staken de hand in eigen boezem door daar aan toe te voegen dat ze door tijdsdruk dikwijls niet toekomen aan een afgewogen onderzoeksvraag. Ook bleken bedrijven nog maar mondjesmaat op de hoogte van de lectoraten aan de hogescholen, volgens Schaper de ‘gouden sleutels’ om deuren tussen het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsleven te openen.
De balans opmakend concludeerde het gezelschap dat een uitwisselingsprogramma wenselijk is. Verder gaan de hogescholen voorlichtingsmateriaal maken voor ondernemingen die willen weten bij welke ontwikkelingen in het onderwijs zij kunnen aanhaken.