Nieuws - 1 januari 1970

Docenten leren bij in Wageningen

'Je kunt de instructies ook vooraf lezen, natuurlijk' zegt een docent scheikunde lachend tegen zijn collega als hun experiment keer op keer mislukt. Samen met twintig collega's stortte hij zich afgelopen vrijdag een uurtje in de Soap Science,een van de workshops waar de deelnemers van het congres 'Waterbreed' hun licht op konden steken.

Docenten zijn tijdens de workshop Soap Science druk in de weer met proefjes waarin de eigenschappen van zeep centraal staan.

In totaal waren er zo'n tweehonderd docenten en amanuenses uit het middelbaar onderwijs in Wageningen voor het jubileumcongres van de Nvon, de vereniging voor onderwijs in de natuurwetenschappen. Docenten konden op de Dreijen de hele dag deelnemen aan lezingen, workshops en excursies over hun vakgebied. Collegevoorzitter van Van Hall Larenstein Hogescholen ir Erica Schaper fungeerde als dagvoorzitter. 'Wij delen de zorg voor de tanende belangstelling voor het exacte onderwijs en willen hier graag wat aan doen', aldus Schaper. 'Het blijkt dat een goede docent zijn leerlingen vaak goed kan enthousiasmeren. Daarom is deze doelgroep voor ons heel interessant. En daarnaast kunnen we ze laten zien wat er bij ons allemaal mogelijk is.'
Op de conferentie zijn studenten van zowel Wageningen Universiteit als Van Hall Larenstein ingezet om alles in goede banen te leiden. Schaper ziet de conferentie dan ook als een goed voorbeeld van het gezamenlijk optrekken onder 'Wageningse' paraplu en verwacht meer samen te doen. 'Op dit moment houdt Vwo-campus contact met middelbare scholen. Deze activiteiten zijn nu nog met name gericht op vwo-scholieren, maar dat is relatief makkelijk op te schalen naar havisten. In de toekomst zullen we op deze manier meer samen gaan doen.'
De deelnemers aan de zeepworkshop vermaakten zich in ieder geval prima. Docent scheikunde Gerhard van Dorp uit Kampen vond enkele lezingen wel erg moeilijk, maar is zeer te spreken over de laagdrempeligheid van de workshop. 'Het leuke van de idee├źn die je hier opdoet, is dat je ze direct kunt toepassen in je eigen onderwijs. De proefjes met zeep zijn bijvoorbeeld prima geschikt voor een introductieles scheikunde. Het gaat erom dat de leerlingen zich verwonderen en niet zozeer dat ze begrijpen wat er gebeurt.'
Zowel de workshopleiders als de docenten zelf merkten het op: docenten zijn net kinderen. En zo blijkt ook weer tegen het einde van de workshop, wanneer de workshopleider meedeelt dat er geen tijd meer is voor de laatste proef. 'Oh, jawel hoor', zegt een amanuensis van middelbare leeftijd terwijl ze naar het laatste tafeltje rent. En vol overgave begint ze met haar rietje een grote zeepbel te blazen. / JH