Nieuws - 28 september 2011

Docent moet 7 halen: goed idee?

Studenten van Fontys Hogescholen mogen hun docenten een rapportcijfer geven. Daar gaat ook echt iets van afhangen voor de docenten: ze moeten voortaan minimaal een 7 scoren. Is dat de juiste aanpak?

bad_teacher_postcard-p239354758300243396qibm_400.jpg
Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra vindt van wel. ‘Daar worden heel goede bewegingen gemaakt', zei hij op 26 september in de Tweede Kamer over Fontys Hogescholen. Hij prijst het hogeschoolbestuur om zijn ambities en geeft hoog op van de prestatieafspraken die de hogeschool met zichzelf maakt.
De plannen kunnen in Wageningen op weinig enthousiasme rekenen. André van Lammeren, plantencelbioloog en uitverkozen tot Teacher of the Year in 2010, noemt het ‘een brug te ver'. ‘Beoordelingen van studenten kunnen stimulerend en richtinggevend zijn. Maar dat een docent door een slechte evaluatie weggezet kan worden, vind ik wel erg ver gaan.'
Ook studentenpartij VeSte vindt het dubieus om studenten een doorslaggevende stem te geven in de beoordeling van docenten. ‘In een kleine groep heeft een ontevreden student al snel een grote invloed op het eindresultaat', aldus Willemijn Sneller. ‘Wat ons betreft is de evaluatie zoals die nu in Wageningen is, goed genoeg. Er wordt veel waarde aan gehecht en de universiteit gebruikt het om haar docenten te verbeteren. Het is daarom heel belangrijk dat studenten die evaluaties invullen.'

Ook Robin Kraaij, student MR-lid bij VHL, is tevreden over het huidige beoordelingssysteem. 'De huidige evaluatiestructuur op Van Hall Larenstein is zo dat een periode wordt geëvalueerd, maar ook de docenten van deze periode. De student krijgt de kans zijn ongenoegen te uiten en waar nodig kan een opleidingsdirecteur ingrijpen. Ik vind wel dat docenten beoordeeld zouden moeten worden op meetbare criteria, zoals het op tijd teruggeven van cijfers. Met de subjectieve, niet meetbare kant, moet je terughoudend zijn. Als een docent toevallig een niet populaire maar wel nodige beslissing heeft gemaakt, is de kans groot dat zijn cijfer ineens veel lager uitvalt. Ook docenten die niet goed zijn in lesgeven, maar wel populair bij de student, zouden maar zo een cijfer kunnen krijgen dat ze niet verdienen.'

Studentenoordelen zijn niet zaligmakend, vindt Pascal ten Have van de Landelijke Studenten Vakbond. ‘Sommige vakken zijn gewoon niet leuk, ze zijn moeilijk en je moet er hard voor werken. Als de docent dan een laag cijfer krijgt, kun je die daar niet op afrekenen. Maar het plan is natuurlijk een stap in de goede richting.'