Nieuws - 17 januari 2019

Dit wordt het nieuws in 2019

tekst:
Anton van Elburg,Albert Sikkema,Lieke de Kwant,Roelof Kleis,Tessa Louwerens

Het propvolle centennialjaar is voorbij; in 2019 is alles weer ‘gewoon’. Maar dat betekent niet dat er niets te gebeuren staat bij WUR. Resource blikt alvast vooruit op het nieuws van komend jaar. Met veel feiten en hier en daar een educated guess.

Een schetsontwerp van het Dialogue Centre. Illustratie Broekbakema Architects
Een schetsontwerp van het Dialogue Centre. Illustratie Broekbakema Architects

Aannemer Dialogue Centre bekend

De eerste aanbestedingsronde mislukte, maar het Dialogue Centre gaat er toch komen. De raad van bestuur komt waarschijnlijk in het eerste kwartaal met een aannemer op de proppen die het gebouw voor ceremonies en conferenties wil bouwen. Dat de kosten hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot, neemt het bestuur op de koop toe. Er zit echter nog wel een addertje onder het gras: voor de bouw moeten twaalf bomen wijken. Dat ligt altijd lastig in Wageningen.


Raad van toezicht krijgt nieuwe voorzitter

Job Cohen vertrekt ‘binnenkort’ als voorzitter van de raad van toezicht, zo was eind vorig jaar te lezen op WUR-intranet. De minister zal inmiddels op zoek zijn naar een opvolger. Wij tippen WUR-alumnus en oud-PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem.


Derde onderwijsgebouw krijgt vorm

Het ontwerp van het derde onderwijsgebouw wordt in februari gepresenteerd, zodat eind dit jaar de figuurlijke schop de grond in kan. De plek is al geruime tijd bekend: tegenover Rikilt, waar nu de Starthub zit. In september 2021 zullen de eerste studenten er les krijgen. Blijft de naam over. Forum, Orion en ...? Wij voorspellen een prijsvraag.


Aandeel vrouwelijke hoogleraren stijgt

Volgens de laatste metingen is in Nederland één op de vijf hoogleraren vrouw. In Wageningen ligt dit iets lager, maar het percentage stijgt gestaag. Begin dit jaar worden de nieuwe cijfers bekendgemaakt. WUR streeft naar 25 procent in 2020.


Onderzoek digitalisering neemt een vlucht

Samen met Radboud Universiteit/Radboudumc en het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec wil WUR dit jaar een nieuw onderzoekscentrum openen op de campus voor de toepassing van digitalisering en nano-elektronica in agro, food en health. De provincie besluit binnenkort of ze hieraan 65 miljoen gaat bijdragen. Doet ze dat niet, dan zal het thema ‘digitalisering’ toch blijven opduiken, getuige de ambities in het nieuwe strategische plan.


De Rondweg gaat vermoedelijk door het dassenbosje lopen. Foto Guy Ackermans
De Rondweg gaat vermoedelijk door het dassenbosje lopen. Foto Guy Ackermans

Controverse rondweg duurt voort

De beoogde rondweg om de campus gaat een nieuwe fase in met de publicatie van de milieueffectrapportage in maart. Een (veilige) voorspelling: die studie geeft aanleiding tot nieuwe controverses. En nog eentje: de provincie kiest voor een weg dwars door het Dassenbos. Tenslotte: het duurt nog zeker vier jaar (en tig rechtszaken) voor die weg er ligt. Als-ie er komt.


Nieuwe wind waait in provincie

Op 20 maart mogen we nieuwe leden van de provinciale staten kiezen. De uitkomst zal bepalen of de provincie Gelderland doorgaat op het voor WUR gunstige pad van investeren in innovatie en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. En wat er gaat gebeuren met de regionale infrastructuur (zie rondweg).


Het interieur van Plus Ultra II. Illustratie Proof of the sum
Het interieur van Plus Ultra II. Illustratie Proof of the sum

Eerst paal Plus Ultra II geslagen

De bouw aan Plus Ultra II, het jongere broertje van Plus Ultra, gaat in maart van start, schatten wij in. Iedereen staat al startklaar; het wachten is alleen nog op de bouwvergunning. Het gebouw voor startende en doorgroeiende bedrijven komt schuin rechtsachter Plus Ultra te staan en wordt via een sluis met dat gebouw verbonden. Achter het nieuwe gebouw komt een parkeergarage voor 385 auto’s.


Brexit bemoeilijkt onderzoeksprojecten

Op 29 maart valt de bijl en gaan de wegen van Groot-Brittannië en de EU definitief scheiden. Omdat in 60 tot 70 procent van de EU-projecten van WUR ook Engelse partners zitten, krijgen Wageningse onderzoekers hier last van. Vooral als het een harde Brexit wordt.


Meer geld voor technische universiteiten

De adviescommissie financiering hoger onderwijs komt in april met haar advies. Daarin staat waarschijnlijk dat de technische universiteiten – zoals WUR – meer geld moeten krijgen. Of er daadwerkelijk extra euro’s gaan rollen, hangt af van de instemming van onderwijsminister Van Engelshoven en de Tweede Kamer.


Arthur Mol. Foto WUR
Arthur Mol. Foto WUR

Rector Arthur Mol herbenoemd

De termijn van Arthur Mol als rector magnificus loopt eind mei af. Wij durven een kratje Duvel in te zetten op zijn herbenoeming.


Innovatiecentrum Unilever opent deuren

Het hoofdkantoor van Unilever komt na de eindeloze dividendbelastingdiscussie toch niet naar Nederland. Maar de Brits/Nederlandse levensmiddelengigant opent in juni wel haar nieuwe, 18 duizend vierkante meter grote Global Foods Innovation Centre op de Wageningse campus. Dat wordt de nieuwe werkplek van vijfhonderd medewerkers.


Eerste afspraken over kringlooplandbouw

Landbouwminister Carola Schouten maakt waarschijnlijk voor de zomer, ruim een half jaar na de publicatie van haar visienota over kringlooplandbouw, de eerste afspraken met maatschappelijke organisaties over concrete doelstellingen. Voor WUR betekent dit werk aan de winkel; het één van de belangrijkste investeringsthema’s.


John van der Oost. Foto NWO/Rafael Philippen Fotografie
John van der Oost. Foto NWO/Rafael Philippen Fotografie

Grote aankondiging op CRISPR-conferentie

De internationale conferentie CRISPRcon strijkt op 20 juni neer bij WUR. De discussies zullen natuurlijk gaan over de strenge regelgeving in Europa versus de mogelijkheden in de VS op het gebied van CRISPR-Cas. Het zou ons niet verbazen als WUR vergaand gaat samenwerken met een vooraanstaande Amerikaanse universiteit, waar hoogleraar en Spinozaprijswinnaar John van der Oost dan een deeltijdaanstelling krijgt.


Kamernood neemt opnieuw toe

Kamernood onder eerstejaars wordt komende augustus nog groter dan afgelopen zomer. Opnieuw richt WUR een camping in tijdens de AID om eerstejaars onderdak te bieden tijdens de introductieweek. Er gaan stemmen op om een permanente camping in te richten met klimaatvriendelijke yurts.


WUR weer beste universiteit

De Keuzegids voor het hoger onderwijs roept WUR in oktober voor de vijftiende keer op rij uit tot de beste universiteit van Nederland. De afstand tot de nummers twee en drie wordt echter kleiner.


Roep om betaald parkeren wordt luider

De files op de Mansholtlaan worden langer door de komst van Unilever en de aanhoudende groei van het aantal studenten en medewerkers. WUR ziet zich gedwongen om werk te gaan maken van het eigen mobiliteitsbeleid. Het BP-woord (betaald parkeren) valt steeds vaker.