Nieuws - 6 februari 2013

Discussie bijensterfte laait op

Zembla twijfelt opnieuw aan integriteit van Wageningse onderzoeker.Wageningen is opnieuw onderwerp van politieke discussie in verband met de bijenaffaire. Aanleiding is een motie van de PvdD die op 24 januari werd aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin wordt de Nederlandse regering 'verplicht' om in Europa te ijveren voor een moratorium op neonicotinoïden, een nieuw type insecticide.
Dezelfde avond was er een uitzending van Zembla, die voortborduurde op de veelbesproken reportage 'Moord op de honingbij' uit 2011. Daarin werd gesteld dat het overheidsbeleid rond de neonicotinoïden te veel zou leunen op het werk van PRI-onderzoeker Tjeerd Blacquiere, die de sterfte met name aan de varroamijt wijt. Bovendien, zo stelt Zembla, kan hij geen onafhankelijk onderzoek doen door zijn banden met de chemische industrie. Vanuit Wageningen kwam er destijds scherpe kritiek op de uitzending, vanwege het vermeende suggestieve karakter ervan.
In het vervolg van afgelopen donderdag werd een vergelijkbaar beeld neergezet. Wageningen UR werkte niet mee met de uitzending na 'de slechte ervaring' van vorige keer. Wel vertoonde Zembla oude beelden van een interview met Blacquiere.  
Daags na de uitzending presenteerde Wageningen UR een 'visie' op het onderzoek naar bijensterfte, waarin het complexe samenspel van oorzaken rond de bijensterfte werd benadrukt. Nieuwe onderzoeken zullen voor meer definitieve antwoorden moeten zorgen. Hieronder is een Wageningse langjarige veldstudie. Deze bekijkt de invloed van zowel insecticiden, varroamijt als stuifmeelbeschikbaarheid.