Nieuws - 5 december 2002

Directie Maatschappijwetenschappen oneens met kritiek op functioneren

Directie Maatschappijwetenschappen oneens met kritiek op functioneren

De directie van de kenniseenheid Maatschappijwetenschappen is het niet eens met de kritiek van de medezeggenschapsraden op haar functioneren. Volgens directielid dr Jan Blom heeft de directie van de kenniseenheid er juist voor gezorgd dat de positie van Maatschappijwetenschappen binnen Wageningen UR sterk is verbeterd. "Een paar jaar geleden werd nog gepraat over het opheffen van Maatschappijwetenschappen, nu werken we aan drie nieuwe opleidingen."

De medezeggenschapsraden van de kenniseenheid bekritiseerden vorige week het functioneren van de directie. Die zou te weinig naar buiten treden en te afwachtend zijn richting het ministerie van landbouw. Blom is het niet eens met die kritiek. "Wij zijn juist bezig met een ronde binnen LNV, en ontmoeten daar veel belangstelling. Juist vanwege de samenwerking die we zijn aangegaan. Misschien hebben we niet helder genoeg voor het voetlicht kunnen brengen wat we precies doen, maar ik heb niet het idee dat ons wat dat betreft iets te verwijten valt."

Blom heeft namens de directieraad een brief gestuurd naar de onderdeelcommissie van het departement Maatschappijwetenschappen. Die laatste had niet ingestemd met het reorganisatievoorstel van de stafafdelingen van de kenniseenheid. De onderdeelcommissie is bang voor een groeiende bureaucratie. Volgens Blom is de directie van de kenniseenheid er niet op uit om die te vergroten. "Het is absoluut niet onze bedoeling de overhead te vergroten. Maar je moet bedenken dat het heel moeilijk is precies uit te rekenen wat de gevolgen zijn van de reorganisatie. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet." Blom stelt dat er door de bezuinigingen op het centrale bestuurscentrum extra taken bij zijn kenniseenheid belanden. Verder worden er steeds hogere eisen gesteld aan de financi?le administratie. De raad van toezicht wil bijvoorbeeld elk kwartaal een overzicht van de financi?le situatie van Wageningen UR. "Dat is natuurlijk een hele zinnige eis, maar het kost wel mensen en dus geld." | K.V.