Nieuws - 10 januari 2008

Dijkhuizen wil tienduizend studenten

Het gaat goed, maar we moeten niet te snel tevreden zijn. Dat is de centrale boodschap in de nieuwjaarstoespraak van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Wageningen Universiteit moet volgens hem streven naar een verdubbeling van het studentenaantal en hogeschool Van Hall Larenstein naar een plek in de top vijf van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

1693_nieuws.jpg
‘Het afgelopen jaar was goed, maar er valt ook nog een hoop te doen’, zegt Dijkhuizen op maandag 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in Forum. Dat het studentenaantal aan de universiteit groeiende is, betekent volgens hem niet dat er nu achterovergeleund kan worden. ‘Laten we ons richten op tienduizend studenten. We zullen ze in de toekomst nodig hebben.’ Met een knipoog naar klimaatexpert prof. Pier Vellinga – op de eerste rang – voegde hij er aan toe: ‘we hebben genoeg goede onderwerpen in huis’.
Ook voor de hogeschool mag de lat volgens Dijkhuizen flink omhoog. ‘Van Hall Larenstein hoort thuis in de top vijf van hogescholen. Niet dat we die notering al in 2008 bereiken, maar het moet wel het streven zijn.’
Op het verlanglijstje van de bestuursvoorzitter staat ook een toptiennotering in de werkgevershitlijst die Intermediair jaarlijks opstelt. ‘Als TNO daar in staat, dan hoort Wageningen UR er ook in thuis. We moeten niet te snel tevreden zijn.’ Verder denkt Dijkhuizen dat de professionaliteit van de bedrijfsvoering beter kan, de inspraakorganen een efficiëntieslag moeten maken en dat medewerkers zich meer moeten roeren in het maatschappelijk debat. ‘Niet om elkaar in het openbaar eens flink de oren te wassen, maar om de kwaliteit van de discussie te verhogen.’
Omdat één aanwezige had aangegeven geen Nederlands te spreken hield Dijkhuizen zijn toespraak in het Engels. Hij begon de zonnige gebeurtenissen in 2007: de opening van Forum, de eerste Spinozapremie, de universiteit op één in de Keuzegids Hoge Onderwijs en gezonde financiële resultaten van alle onderdelen. ‘Dat levert positieve energie op en dat is ook nodig want er is opnieuw veel te doen.’ Dijkhuizen riep alle studenten en medewerkers op mee te denken over een ‘toekomstbestendig’ onderwijssysteem en de onderzoekskoers van de instituten.