Nieuws - 27 juni 2002

Dijkhuizen wil harde streefcijfers voor studentenaantallen, omzet en ziekteverzuim

Dijkhuizen wil harde streefcijfers voor studentenaantallen, omzet en ziekteverzuim

Vervolg van pagina 1

Na honderd dagen als bestuursvoorzitter van Wageningen UR ziet prof. Aalt Dijkhuizen plus- en minpunten binnen de organisatie. Hij heeft de verbeterpunten duidelijk voor ogen, voor de studentenwerving, het ziekteverzuim, het strategisch onderzoek en de overheadkosten.

De zwakke punten moeten de komende drie jaar verbeterd worden. Dijkhuizen wil daarvoor deze zomer duidelijke doelen formuleren. "Ik wil dat we kwantitatief formuleren waar we in 2005 willen staan. Ik wil die doelen scherp stellen zodat iedereen kan zien of ze worden gehaald." Voor het einde van dit jaar moeten er streefcijfers zijn voor bijvoorbeeld het aantal studenten, de omzet van DLO-instituten en het ziekteverzuim in 2005.

Als de streefcijfers niet worden gehaald, moet dat gevolgen hebben voor verantwoordelijke managers, vindt Dijkhuizen. "Je moet natuurlijk eerst analyseren waarom een doel eventueel niet is bereikt. Er kunnen factoren zijn waar je tevoren niet mee gerekend had. Maar als uit de analyse blijkt dat er sprake is geweest van slecht management kan dat niet zonder consequenties blijven. Als zaken misgaan moeten we er echt wakker van liggen." Dijkhuizen wil ook afspreken hoe de voortgang wordt gecontroleerd: "We moeten niet alleen aan het einde van de rit meten, maar gaandeweg goed kijken of we de goede kant op gaan. Dan maak je zichtbaar dat er ook werkelijk wat verandert."

Dijkhuizen wil het ziekteverzuim omlaag brengen. Nu is dat ongeveer zes procent, twee procent meer dan in vergelijkbare instellingen. "Dat is onze eer toch te na. Het is erg als mensen niet met plezier naar hun werk gaan." De topman van Wageningen UR wil ook over de werkvreugde van zijn medewerkers harde gegevens krijgen. "Als je met mensen praat weet iedereen of het ergens lekker draait of niet. Dat soort gegevens moet objectief vast te leggen zijn."

Een ander speerpunt wordt de werving van Nederlandse studenten. Terwijl het aantal studenten uit het buitenland de laatste jaren onstuimig groeit is het aantal vwo-ers vorig jaar tot 440 gezakt. De vooraanmeldingen voor het nieuwe collegejaar duiden er niet op dat dat in september beter zal zijn. Dat mag niet zo blijven: "Het bestaansrecht van Wageningen UR ligt in de eerste plaats in Nederland." Dijkhuizen wil daarom de voorlichting persoonlijker maken. "Een folder verdwijnt snel in de folderbak. Het is moeilijk je daarmee te onderscheiden. We moeten het zoeken in persoonlijk contact. Er moet een vonk overspringen. We zullen daarvoor de beste mensen moeten inzetten, niet degene die toevallig tijd over heeft. Onze universiteit moet gezichten krijgen."

Dijkhuizen wil ook de investeringen in het strategisch onderzoek bundelen. "Nu is dat nog te veel versnipperd." Dijkhuizen wil dat Wageningen UR de investeringen gaat samenballen op ??n tot drie themagebieden 'en zeker niet meer'. De wetenschappelijk directeuren van de kenniseenheden zullen met een aantal visionairs vaststellen op welke terreinen Wageningen UR wil investeren. "We worden - terecht of onterecht - vaak gezien als onderdeel van het probleem. We moeten weer als onderdeel van de oplossing worden gezien. Ik denk dat dat kan door te laten zien dat je investeert in vernieuwing. We moeten niet uit de krant lezen wat de nieuwe ontwikkelingen zijn, we moeten er al mee bezig zijn. Het is niet mijn bedoeling te bezuinigen op strategische middelen, maar juist om te bundelen."

Een ander zwak punt van Wageningen zijn de grote overheadkosten. "Ik vind dat de staf op dit moment te groot is. We hebben ongeveer 1550 voltijds staffuncties op 7000 banen, dat is twintig procent. We zullen eens goed moeten kijken of we dat kunnen opbrengen." Dijkhuizen wil dat de directeuren, 'de lijn', meer verantwoordelijkheden op zich nemen. De beleidsafdelingen van kenniseenheden en het bestuurscentrum moeten minder te zeggen krijgen. "De lijn neemt de beslissingen, de staf ondersteunt."

Dijkhuizen vindt de voorgestelde veranderingen nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. Hij sluit bijvoorbeeld niet uit dat Wageningen UR de komende jaren bezuinigingen zal moeten verwerken. "Ik hoor dat er tijdens de formatiegesprekken wordt gerekend met een bezuiniging van negen miljard. Ons aandachtsveld staat niet in het prioriteitenlijstje van het nieuwe kabinet. Ik durf dan ook niet uit te sluiten dat ook wij met bezuinigingen te maken krijgen." | K.V.