Nieuws - 23 oktober 2008

Dijkhuizen wil hand op de knip

De financiële crisis zal als eerste DLO treffen, waarschuwt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR. Hij roept op om extra voorzichtig te zijn met grote uitgaven en om personeel flexibel aan stellen.
Aalt Dijkhuizen heeft de directeuren van de kenniseenheden vorige week maandag aangespoord om extra voorzichtig te zijn met nieuwe uitgaven. In een mail schreef hij: ‘We moeten extra terughoudend zijn met het aanstellen van nieuw personeel en het aangaan van andere grote kostenposten. Ook moeten we onszelf verplichten om investeringen, zoals voor de uni-locatie van AFSG, alleen aan te gaan als het echt kan en ruim voldoende aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. Geen onnodige onzekerheid aangaan. Die komt vanuit de buitenwereld al voldoende op ons af.’
‘Er komt nu geen vacaturestop’, legt Dijkhuizen uit, ‘maar ik roep wel op tot alertheid. Er komen spannende tijden aan, de financiële crisis treft nu de reële economie. Dat zullen we als eerste bij DLO merken: als bedrijven het qua uitgaven rustiger aan moeten doen, gaan ze vaak als eerste op R&D bezuinigen. We moeten zorgen dat we niet aan het kortste eind trekken, als straks de orderportefeuille ­tegenvalt. Dat kan alleen als je flexibel bent aan de kostenkant.’
Wageningen UR heeft geen spaargeld in IJsland opgeslagen. ‘Wij bankieren bij de Rabobank en bij ABN-AMRO, de tegenwoordige staatsbank. Ook onze solvabiliteit is in orde.’ De solvabiliteit wordt berekend door het totaal aan eigen vermogen – geld op de bank plus vastgoed - te delen door het totale vermogen - eigen vermogen plus geleend geld. Wageningen Universiteit heeft circa 230 miljoen euro aan totaal vermogen, waarvan 105 miljoen euro eigen vermogen is. De solvabiliteit komt dan op 46 procent. Ook bij DLO bedraagt het eigen vermogen tussen de 45 en 50 procent van het totale vermogen.
‘Het ministerie van OCW hanteert 40 procent als minimum richtwaarde voor universiteiten. Voor DLO streven we naar een ondergrens van 45 procent, omdat dat deel van onze organisatie gevoeliger is voor schommelingen in de markt. Er zijn bedrijven met een solvabiliteit van minder dan 20 of 25 procent, maar dan kan het dus ook als het tegenzit goed mis gaan. Wij kunnen ons een dergelijk risicoprofiel in ieder geval niet permitteren.’
Binnenkort beslist de raad van bestuur over een tweede onderwijsgebouw naast Forum, en over versnelde verhuizing van de gehele Agrotechnology and Food Sciences Group naar de campus. Wordt het nu moeilijker om dat te financieren? ’Nee, wij hebben een goed track record qua bedrijfsvoering en veel onderpand. We bezitten een paar duizend hectare grond. Een bank zal het aandurven ons geld te lenen. Maar we moeten wel zelf nagaan of we de kosten op kunnen brengen. Dat hangt af van het vertrouwen dat er voldoende studenten en onderzoeksopdrachten blijven komen. Op dit moment wordt berekend wat de meest recente plannen voor nieuwbouw financieel betekenen, met name ook als het economisch tij voorlopig niet meezit. We hopen volgende week een beslissing te kunnen nemen.’