Organisatie - 6 januari 2010

Dijkhuizen voorziet een onzeker jaar

Overheid studeert op bezuinigen toegepast onderzoek. ‘We moeten anderen overtuigen van het belang van Wageningen UR.’

04-GA--20100104-ND7_5392-CMYK.jpg
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen voorziet een onzeker jaar, zo bleek uit zijn nieuwjaarsrede, afgelopen maandag in de centrale hal in Forum. ‘De toekomstige positie van ons ministerie is niet helder. Mogelijk gaat de overheid nu toe naar zes sleutelministeries. Ook wordt het economisch belang van voeding en landbouw vaak onderschat. Bovendien zien we veel discussie over de intensieve veehouderij. De Q-koorts, waarbij volksgezondheid wordt afgewogen tegen economische belangen, helpt daarbij niet.’
De vaste financiering van het DLO-deel van Wageningen UR lijkt steeds onzekerder te worden. Dit jaar heeft het ministerie van LNV tien procent gekort op het budget van DLO, maar Dijkhuizen voorziet meer bezuinigingen in de jaren 2011 en verder.
Zo zullen in maart twintig ambtelijke werkgroepen bezuinigingsvoorstellen doen aan het kabinet, waarna uitgebreide discussie zal volgen met de Tweede Kamer. Eén van die werkgroepen studeert op de financiering van grote technologische instituten, zoals TNO, RIVM en Wageningen UR. Op donderdag 14 januari houdt die werkgroep een hoorzitting. Bestuurslid Tijs Breukink zal daar spreken over het belang van toegepast onderzoek naar voeding en landbouw.
In zijn jaarrede gaf Dijkhuizen aan dat DLO zich moet richten op andere bronnen van financiering. ‘We moeten sterke relaties opbouwen en aantonen dat onderzoek een toegevoegde waarde is en dus niet gezien moet worden als additionele kosten.’
Ook Van Hall Larenstein moet aan de bak. ‘We moeten een grote stap vooruit maken met de positie en het functioneren van VHL. Zij moet aan dezelfde kwaliteitseisen gaan voldoen als de rest van de organisatie.’ Verder zal dit jaar het strategisch plan voor 2011-2014 worden gemaakt. Een koerswijziging zal dat niet worden: ‘We continueren de algehele richting, er komen geen grote veranderingen in onze aanpak.’
Over het afgelopen jaar toonde Dijkhuizen zich erg tevreden. ‘Vorig jaar was de hamvraag of Wageningen UR recessie-proof is. Het antwoord is nu: ja, dat zijn we (tot nu toe).’ Enkele successen die de voorman memoreerde: meer onderzoeksprojecten dan ooit; Spinozaprijs voor Marten Scheffer; interessante externe financieringen; de groei in studentenaantallen bij de universiteit en VHL; voor de vijfde keer een eerste plek in de Keuzegids Hoger Onderwijs; en uitgebreide belangstelling van vips, zoals premier Balkenende, een hoge delegatie uit Chili, koningin Beatrix en prinses Maxima.