Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen: ,,Juridische fusie is geen prioriteit’’

Dijkhuizen: ,,Juridische fusie is geen prioriteit’’

Dijkhuizen: ,,Juridische fusie is geen prioriteit’’


Bij de oprichting van Wageningen UR en het samenkomen van Wageningen
Universiteit en DLO in 1998 werd al gepleit voor een aparte wet die een
formele juridische fusie mogelijk zou maken. Die wet kwam er toen niet.
Maar nu een fusie tussen Wageningen UR en de agrarische hogescholen
Larenstein en Van Hall aanstaande lijkt te zijn, komt een aparte wet
opnieuw ter sprake.
Clemens Cornielje, kamerlid voor de VVD, opperde onlangs de mogelijkheid
van een aparte wet voor Wageningen UR. Die zou de samenwerking tussen de
partners in Wageningen UR volgens hem vergemakkelijken. Bestuursvoorzitter
Aalt Dijkhuizen laat in een reactie weten dat hij niet zit te wachten op
een discussie over een nieuwe juridische structuur. Dijkhuizen zegt dat
Wageningen UR inmiddels ingespeeld is op een situatie waarin de twee delen
juridisch gescheiden zijn. ,,Ik kan met deze situatie goed leven. Een
juridische fusie staat niet bovenaan mijn prioriteitenlijst.’’
Nu valt Wageningen universiteit onder de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW), die een juridische fusie met DLO
onmogelijk maakt. De huidige juridische scheiding tussen DLO en
universiteit is om verschillende redenen onpraktisch. De juridische
structuur van Wageningen UR is zo ingewikkeld dat zelfs ingewijden er soms
geen wijs meer uit kunnen komen. Bovendien hebben DLO en universiteit
verschillende CAO’s. Helemaal lastig is dat voor afdelingen die deels in
dienst zijn van de stichting DLO en deels van de universiteit, zoals
centrale afdelingen en directieraden. Mochten inderdaad de hogescholen zich
straks bij Wageningen UR voegen, dan betekent dat nog een derde CAO.
Laatste nadeel van de juridische scheiding is dat de verantwoording over de
financiën langs twee verschillende wegen gegeven moet worden.
Bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen daarover: ,,We moeten de besteding
van financiële stromen apart verantwoorden in rapportages. We kunnen wel
intern middelen samen voegen, maar moeten ze apart verantwoorden. Een
juridische fusie zou het makkelijker maken omdat je dan nog maar één
rapportage hoeft te maken over één financiële stroom. Van de andere kant
zou je bij een juridische fusie iets meer het risico lopen dat de
buitenwereld zich afvraagt of er nog wel een aparte universiteit is, naast
een meer marktgerichte organisatie. Het is dus ook aantrekkelijk om die
twee stromen, met daarachter twee verschillende identiteiten, apart te
houden.’’
Ook als de fusie met de hogescholen Larenstein en Van Hall doorgaat, is een
juridische fusie niet nodig, denkt Dijkhuizen. ,,Het voordeel van de
huidige structuur is juist dat een nieuwe organisatie zich bij Wageningen
UR kan voegen zonder de eigen identiteit te verliezen. De hogescholen
kunnen er nu bijkomen als derde poot, naast DLO en universiteit, en kunnen
een venster naar hun eigen achterban open houden en zich blijven richten op
hun eigen doelstelling, namelijk beroepsonderwijs. Wij zijn al gewend om te
werken met verschillende CAO’s, en die van de hogescholen kunnen we er ook
nog wel bijleren. Vervolgens kunnen we achter de schermen wel zoeken naar
efficiencywinst in de samenwerking met de hogescholen, zoals het delen van
informatiesystemen, financiële systemen en de aansturing.’’ |
J.T.