Nieuws - 10 januari 2008

Diermanagement gooit stagiairs in het diepe

Studenten Diermanagement van Van Hall Larenstein in Leeuwarden zullen voortaan als normale werknemers hun stage doorlopen. Het traineecentrum Naturel Experience, dat als een soort uitzendbureau binnen de opleiding fungeert, helpt de stagiairs nog wel aan een geschikte arbeidsplaats, maar daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de student. Loopt de confrontatie met de praktijk spaak, dan is ontslag niet uitgesloten.

De stage nieuwe stijl komt uit de koker van docent Marnix Rietberg. ‘In de huidige praktijk stuurt en beoordeelt de begeleidende docent mee’, zegt de coördinator van het leerbedrijf van Diermanagement (DM). ‘Dat doe ik dus niet meer. De studenten zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen functioneren. Zij leggen alleen rekenschap af aan hun leidinggevende in het bedrijf, net als ieder ander op de werkvloer.’
Met het Fries Natuurmuseum heeft Rietberg de eerste overeenkomst gesloten om DM-studenten op deze wijze onder te brengen. Hij verwacht binnenkort hetzelfde te doen met de diervoederindustrie en enkele dierentuinen.
Rietberg meent dat als zijn studenten op een volwaardige manier deelnemen aan het arbeidsproces, zij beter in staat zijn om te ontdekken wat ze wel of niet in huis hebben. Naast het afsluitende stageverslag verwacht Rietberg dan ook een zelfbeoordelingsrapport, waarin de studenten zelf hun vaardigheden waarderen. ‘Zij moeten inzicht krijgen in hun eigenwaarde, dat kan de school niet voor ze doen.’
Het is overigens niet zo dat hij de stagiairs helemaal los laat, benadrukt de coördinator. Hij blijft als coach de steun en toeverlaat op de achtergrond. En mocht het mis gaan dan zoekt hij een andere stageplek. ‘De eindverantwoordelijkheid ligt bij mij.’