Nieuws - 29 november 2007

Dierenpartij wil inzage in afwegingen dierproeven

De Partij voor de Dieren (PvdD) is niet tevreden met de openheid van Wageningen Universiteit over de goedkeuring van dierexperimenten. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD wil zien welke afwegingen gemaakt worden bij de goedkeuring.
De PvdD heeft via een juridische procedure inzage geëist en gekregen in de adviezen van de Dierexperimenten Commissie (DEC). ‘Wat de universiteit ons heeft toegestuurd is echter onvoldoende’, zegt Ouwehand. ‘We kregen de aanvraag en het eenregelige advies van de DEC waarin staat dat een experiment is goedgekeurd, maar niet hoe de DEC daartoe komt.’
Ouwehand heeft geen opmerkingen over de dierexperimenten zelf, waar ze informatie over kreeg. ‘Waar het ons om gaat zijn de afwegingen, de voors en tegens van het experiment, want daar gaat de maatschappelijke discussie over. Dus we willen ook de verslagen en notulen van de DEC van de bespreking van een experiment kunnen inzien.’ De PvdD overweegt beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank of een nieuwe procedure te starten om de ontbrekende stukken alsnog in te kunnen zien.
De universiteit heeft nog geen reactie van de Partij voor de Dieren ontvangen, zegt woordvoerder Simon Vink van de raad van bestuur. ‘We weten niet dus of de partij bezwaren heeft en wat die dan zijn. Wageningen UR heeft in ieder geval toegestuurd wat de Partij voor de Dieren ons via de rechter heeft gevraagd. Wij blijven bereid om met vertegenwoordigers van de partij rond de tafel te gaan om van gedachten te wisselen over de wijze waarop we inzicht kunnen geven in door hen gevraagde gegevens. Een dergelijk overleg hebben we ook met enige regelmaat met Nederland Proefdiervrij, en dat werkt verhelderend voor beide partijen.’ Ouwehand is niet tevreden met de uitnodiging. ‘Tal van wetenschappers en onderzoekers zijn bereid om één op één met ons te praten. Maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Het gaat er om dat iedere burger in Nederland kan zien wat er gebeurt, niet alleen Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.’