Nieuws - 7 september 2015

Denkkracht studenten voor het mkb

tekst:
Koen Guiking

Studenten steken op 9 september een dag lang hun koppen bij elkaar om te bedenken hoe je op een verantwoorde manier aardappelzaden kunt gaan leveren aan ontwikkelingslanden in Afrika. Hoe doe je zaken en kun je ook bijdragen aan het terugdringen van ondervoeding?

Foto: ThinkBuzan.com

De Wageningse start-up Solynta heeft de hulp van deze studenten ingeroepen. Dit bedrijf bedacht enkele jaren geleden een methode om zeer gericht aardappelen te veredelen. Daarbij wordt gewerkt met zaadjes, in plaats van met knollen. ‘We ontwikkelden de technologie voor de Westerse wereld, maar ik denk dat die zich ook uitstekend leent voor ontwikkelingslanden’, vertelt Hein Kruyt, algemeen directeur van Solynta. Zaadjes bederven namelijk niet, zoals knollen, en via kruising is sneller een ras te ontwikkelen dat geschikt is voor de lokale omstandigheden. ‘Ook is voor aardappelen minder land en water nodig dan voor granen, en bovendien is het gezonder’, beweert Kruyt. Hij zou het daarom ‘bijna misdadig’ vinden om de zaden niet ook beschikbaar te stellen aan boeren in onderontwikkelde landen, waar mensen tekorten hebben aan voedsel en nutriënten.

Maar hoe doe je dat? Solynta kan wel tegen een schappelijk prijsje zaadjes leveren, maar hoe weet het dat ze daar terechtkomen waar ze het hardste nodig zijn? Wie zegt dat er niet iemand goedkoop de zaadjes inkoopt en voor veel geld weer in het Westen verkoopt, en daarmee een directe concurrent wordt van Solynta? ‘Dat is met medicijnen ook gebeurd’, zegt Kruyt.

Kruyt liep al met die vragen toen Guido Matthee van de stichting Food Valley NL het idee opperde om een “hackathon” voor studenten te organiseren. Het werk van Matthee is namelijk om studenten aan mkb’ers te koppelen. De denkkracht van de studenten komt zo ten goede aan lokale ondernemers in de voedingssector.

Drie onderwijsinstellingen vonden de casus interessant genoeg om er studenten op te zetten. Tijdens de “hackathon”, op 9 september in Impulse op Wageningen Campus, buigen studenten van Wageningen University, HAS Den Bosch en Van Hall Larenstein Velp zich samen over het probleem. Er zijn ook veel experts aanwezig aan wie ze allerlei vragen kunnen stellen, zoals over wetgeving, infrastructuur, klimaat, bodemgesteldheid en gewasopbrengsten.

Voor veel van deze studenten blijft het echter niet bij deze ene dag om realistische, duurzame plannen te bedenken. Voor het uitwerken van ideeën en het pitchen van hun oplossingen wordt meer tijd uitgetrokken. ‘Vanuit Wageningen University doen twee groepjes van zes masterstudenten mee die het vak Academic Consultancy Training volgen’, vertelt Ilse Markensteijn van het Onderwijsloket van de universiteit. Zij mogen acht weken lang werken aan een goed businessmodel voor Solynta. En ook de 14 studenten van HAS Den Bosch en 8 VHL-studenten die meedoen aan de hackathon doen dit als onderdeel van een bestaand vak. De studenten met de beste plannen mogen deze in oktober presenteren tijdens de Food Valley Expo in Orion.

Als de hackathon-aanpak werkt, dan wil Wageningen University de samenwerkingsvorm wellicht vaker gaan gebruiken om vragen van het mkb op te pakken, vertelt Markensteijn. ‘Het kost best veel tijd om zoiets te organiseren, maar het levert ook energie op. Je ziet dat experts en studenten zichzelf aanmelden om mee te doen.’ Naast de studenten die deelnemen als onderdeel van hun opleiding, zijn er ook best veel studenten die zich spontaan hebben aangemeld.

Lees ook