Nieuws - 1 januari 1970

‘Den Haag houdt van Wageningen’

Tijdens het derde en laatste debat uit de cyclus Beleid en wetenschap bekende drs. Chris Kalden, de hoogste ambtenaar van het ministerie van LNV, zijn liefde voor Wageningen. Toch zal LNV-onderzoek in de toekomst niet meer vanzelfsprekend in Wageningen worden uitgevoerd, zo liet hij weten. Warme woorden van een ‘strenge vader’ uit Den Haag.

Zijn propedeusejaar in Wageningen, precies veertig jaar geleden was geen succes gaf Kalden ruiterlijk toe. Maar dat heeft bij hem niet tot wrok jegens Wageningen geleid. In tegendeel zelfs. Kalden verklaarde tijdens het debat, woensdag 10 mei, openlijk zijn liefde voor Wageningen. ‘Ik hou van Wageningen. Sterker nog: Den Haag houdt van Wageningen. En dat legitimeert mij om kritisch te zijn’, aldus Kalden.
Kritisch was hij vooral over de relatie tussen Wageningen UR en LNV. Die kreeg van hem een rapportcijfer ‘ergens tussen de 6.4 en 7.1’. Hij was wel tevreden over de samenwerking, maar blijft ‘ongeduldig en meer verwachten’. De mogelijkheden tot verbetering zitten volgens Kalden vooral in het formuleren van lange-termijn beleidsvragen. Momenteel is de afstand tussen beleid en wetenschap daarvoor te groot. ‘Meer doordachte en gestructureerde ontmoetingen’ zijn volgens hem de oplossing. Als voorbeeld noemt hij de reeds bestaande kenniskamers, waarin betrokkenen met elkaar om tafel gaan om toekomstbeleid uit te stippelen.
Zijn opponent, universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge, was het grotendeels met Kalden eens. Wel pleitte hij voor een wetenschappelijk raadadviseur voor die verantwoordelijk is voor de kennisopbouw op het departement en meer openheid. ‘Het is tijd de sluizen goed open te zetten, ook op andere ministeries’, aldus Rabbinge. Zowel Kalden als Rabbinge noemden het belang van de onafhankelijk van de wetenschap en spraken over ‘distantie naast betrokkenheid.’
Tot slot wees Kalden de aanwezigen op veranderingen in de programmering van overheidsonderzoek. ‘De sturing zal steeds meer komen van andere organisaties, zoals ngo’s.’ Ook noemde hij Wageningen niet meer de vanzelfsprekende partner voor LNV-onderzoek, ‘en wij zijn niet meer de enige overheidspartner voor Wageningen.’
Debatleider prof. Herman Eijsackers, die voorzitter is van de Wetenschappelijke adviesraad van Wageningen UR, omschreef Kalden na zijn betoog als ‘een strenge vader’. Maar misschien is het meer een vogelouder die uit pure liefde zijn jong behoedzaam over de rand van het nest duwt om het te leren vliegen.
Het debat tussen Kalden en Rabbinge was de laatste uit een serie van drie. Volgend jaar wordt de debatreeks over wetenschap en beleid voortgezet. / JH

Chris Kalden/ Foto GA