Nieuws - 1 januari 1970

Deltateam op Internet

Deltateam op Internet

Deltateam op Internet

Op Internet zijn alle stukken te vinden van het vorig jaar gelanceerde deltateam, een groep van zo'n veertig wetenschappers die zich ging bezighouden met het ontwikkelen van speerpunten voor het Wageningse onderzoek naar de groene ruimte. Ondertussen zijn rond zeven onderzoekthema's commissies gevormd van wetenschappers van de Landbouwuniversiteit, DLO-Staring Centrum en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. Prof. dr ir Leo Stroosnijder, voorzitter van het thema duurzaam land- en watergebruik in de tropen, zet alle stukken, rijp en groen op het Internet (www.slm.wau.nl/eswc), van de motieven voor het onderzoekthema tot een voorlopige keuze van tien speerpunten voor onderzoek. M.W