Nieuws - 29 mei 2008

Deltacommissie wil meer kwelders

Harde dijken waar het moet, zachte verdediging als kwelders waar het kan. Zo luidt in grote lijnen het advies van de Deltacommissie over de klimaatbestendige verdediging tegen het wassende water in de komende eeuw, dat in september moet verschijnen.

Commissieleden prof. Pavel Kabat en prof. Pier Vellinga lichtten maandag 26 mei tijdens het symposium Klimaatverandering en duurzaam kustbeheer bij Van Hall Larenstein Leeuwarden een tipje van de sluier op. Kabat denkt dat de nieuwe deltaverdediging Nederland tussen de 800 en 900 miljoen euro per jaar gaat kosten, 0,15 procent van het BNP. Dat mag geen probleem zijn, aldus Kabat. ‘Sinds de watersnoodramp van 1953 is al 87 miljard uitgegeven aan de huidige deltawerken, hebben Pier en ik berekend.’