Nieuws - 15 januari 2009

DEEL WAGENINGEN INTERNATIONAL NAAR SSG

De groep van Wageningen International die zich richt op korte cursussen en capaciteitsversterking in ontwikkelingslanden en Oost-Europa (CD&IC) is per 1januari ondergebracht bij de Social Sciences Group (SSG). Een werkgroep gaat een plan opstellen voor de definitieve inbedding bij de kenniseenheid.
De raad van bestuur heeft besloten om de uitvoerende tak af te splitsen van het front office van Wageningen International, dat de internationale activiteiten van Wageningen UR coördineert en ondersteunt. De uitvoerende tak krijgt onder de werktitel Wageningen Center for Innovation and Development een plek bij de kenniseenheid.
De bemiddeling van internationale projecten enerzijds en de uitvoering daarvan anderzijds leidde soms tot vermeende belangenverstrengeling in de ogen van de kenniseenheden, en tot onvoldoende zichtbaarheid van het CD&IC, stelt directeur Bram Huijsman van Wageningen International. Ontkoppeling komt de profilering van het front office als neutrale bemiddelaar ten goede, stelt hij, terwijl de medewerkers van het CD&IC hun kennis over capaciteitsontwikkeling en veranderingsprocessen in de landbouw straks kunnen versterken in samenwerking met de maatschappijwetenschappers.
‘Voor ons is dit een welkome aanvulling’, zegt Rien Komen, directeur bedrijfsvoering van de Social Sciences Group. ‘Want we willen de internationale kant versterken.’ Het CD&IC draait een omzet van zeven miljoen euro per jaar en telt 52 medewerkers. Zij zitten in het WICC in Wageningen en blijven daar voorlopig ook.