Nieuws - 4 mei 2016

Debat over onafhankelijkheid van wetenschap

tekst:
Albert Sikkema

De SP maakt een debattour langs universiteiten over de onafhankelijkheid van de wetenschap. Op 19 mei houdt de politieke partij zo’n debat op de Wageningse campus.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk gaat dan in debat met Bas Arts, hoogleraar Bos- en Natuurbeleid, filosoof Leon Pijnenburg en Suzanna van der Meer, studente Internationale Ontwikkelingsstudies en actief bij Stichting Otherwise.

De SP heeft een duidelijke mening over dit wetenschappelijke (on)afhankelijkheid. Organisator Sandra Beckerman van de SP stelt: ‘De wetenschap staat onder druk. De overheid investeert te weinig en te selectief. Universiteiten zijn voor financiering steeds afhankelijker geworden van het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot belangenverstrengeling en excessen waarbij bedrijven de resultaten van onderzoek konden beïnvloeden. De wetenschap heeft te weinig ruimte om zich bezig te houden met langdurig, fundamenteel en van het bedrijfsleven onafhankelijk onderzoek naar belangrijke (maatschappelijke) vragen.’

Universiteiten zijn voor financiering steeds afhankelijker geworden van het bedrijfsleven.
Sandra Beckerman (SP)

Op deze analyse valt echter nog wel het een en ander af te dingen. De SP maakt een tweedeling tussen ‘afhankelijke wetenschap voor het bedrijfsleven’ die zou toenemen en ‘onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vragen’ die zou afnemen. Onderzoek van Resource wees vorig jaar uit dat de afhankelijkheid van externe financiers in het universitaire onderzoek de laatste jaren sterk is toegenomen, maar dat die externe financiering vooral komt van overheids- en maatschappelijke organisaties en nauwelijks van bedrijven. De vraagsturing en beïnvloeding zou dus eerder van maatschappelijke organisaties komen dan van bedrijven. Wel klagen wetenschappers dat ze, om in aanmerking te komen voor financiering, steeds meer toepassing en nut van hun onderzoek moeten aantonen.

Het debat begin 's avonds om half 8 in The Spot, in Orion.