Nieuws - 26 augustus 2009

De vernieuwde Resource

Resource was het weekblad van Wageningen UR.
Vanaf nu staat Resource voor een tweewekelijks magazine en een actuele site. In twee talen.

Nieuwe_Resource.jpg
Het afgelopen half jaar hebben we ons laten adviseren door tientallen studenten, medewerkers, internetgoeroes en bladenmakers. Het voornaamste resultaat vind je hier op www.resource.wur.nl. We willen beter gebruik maken van de mogelijkheden van het web: dat is sneller en interactiever. Zo kun je op de website lezingen en verenigingen aankondigen, een kamer of fiets zoeken, foto's plaatsen en uiteraard commentaar geven op onze artikelen.
Nieuws komt direct op resource.wur.nl, tweemaal daags. Voor de verstokte bladenlezer zullen we het belangrijkste nieuws in magazine kort recapituleren. Daarnaast geeft het magazine ruim baan voor achtergrondartikelen en beeld.
In het magazine introduceren we enkele nieuwe rubrieken. In Typical Dutch beschrijven buitenlandse studenten en medewerkers hun verbazing over Nederlandse gewoontes. De rubriek Liefdewerk brengt mensen met een opmerkelijke passie in beeld -- niet het betaalde werk, maar liefdewerk: de Wur-er na vijven. Wageningen UR is sterk in voedingsonderzoek: dat vraagt dus om een kookrubriek. De gerechten volgen recente onderzoeksresultaten.
Op de achterpagina geeft de redactie voortaan advies over lezingen, workshops, toneel of films. Go of No go! Een volledige agenda staat op de site. Verenigingen en vakgroepen kunnen hun mededelingen voortaan kwijt op de site. Necrologieën en prijswinnaars blijven in het magazine.
Dit tijdschrift is gedrukt op papier met het keurmerk Forest Steward Council. Dit betekent dat Resource-papier niet komt uit illegaal gekapte wouden of bossen met een hoge biodiversiteit. Abonnees krijgen Resource toegestuurd in een biologisch afbreekbaar plasticje.
Omdat we de WUR-gemeenschap niet met één taal bedienen, vertalen we de artikelen in het Engels. Een eerste indruk verschijnt in het blad, zie hiernaast. De volledige tekst staat op resource.wur.nl. We kiezen voor Nederlands als hoofdtaal in het blad omdat dat de voorkeurstaal is voor het gros van de lezers.
Uiteindelijk hopen we zo beter bij te dragen aan onze doelstelling: verbinden van studenten en medewerkers, door te signaleren, te informeren en te opiniëren. Dat doen we toegankelijk,  eigenzinnig, en helder. Slagen we daar in? Reageer op dit artikel op resource.wur.nl.
Gaby van Caulil, hoofdredacteur