Nieuws - 1 januari 1970

De Veluwe is niet zo stil

De Veluwe is niet zo stil


Het is niet zo stil op de Veluwe als de toeristenfolders je willen doen
geloven. Alterra berekende in opdracht van de ANWB dat in eenderde deel van
de Veluwe de geluidsbelasting boven de norm voor stiltegebieden uitkomt.

Drs Martin Goossen en Fransje Langers onderzochten wat de geluidsbelasting
is die mensen ervaren als ze verblijven op campings en bungalowparken en
als ze een fiets- of wandeltocht maken. Daarbij bekeken ze de
geluidsbelasting van provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaartroutes op
fiets- en wandelroutes en campings en bungalowparken. Als maximale
geluidsnorm voor fiets en wandelpaden hanteerden Goossen en Langers veertig
decibel, voor campings 45 decibel en voor een bungalowpark vijftig decibel.
27 Procent van de fietsroutes, twintig procent van de wandelroutes,
negentien campings en twintig bungalowparken liggen in een gebied met een
hoger geluidsniveau dan deze normen.
Als de stiltenorm van provincie Gelderland van veertig decibel wordt
aangehouden, ligt 31 procent van de recreatiemogelijkheden in de Veluwe in
een te lawaaierig gebied. Goossen en Langers adviseren de provincie om via
maatwerk met het zogenaamde ZOAB-asfalt, schermen en wallen de
geluidsbelasting op bepaalde plekken te verminderen. Ook stellen ze voor om
een stiltebelevingsonderzoek te doen, ter opvolging van deze
modelberekeningen. ,,Deze quick scan zegt namelijk niets over hoe
recreanten de stilte daadwerkelijk beleven'', concluderen ze. Een tractor
is voor een recreant minder storend dan een auto, zo blijkt uit eerder
onderzoek. | M.W.

Een spoorwegovergang net onder de Ginkels Heide. Een langsrazende trein
geeft de recreant niet echt het gevoel de ‘grote, stille heide’ te beleven.
| Foto G.A.