Nieuws - 26 februari 2020

De Medezeggenschap: what’s in it for me?

tekst:
Albert Sikkema

In een serie van vier afleveringen praat Resource met leden van de medezeggenschap van WUR. Tot 22 april kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen. De verkiezingen zijn van 2 tot 10 juni 2020.

Deel 1: Ton Bisseling, hoogleraar Moleculaire Biologie: ‘Selecteer de onderwerpen waarop je invloed wilt uitoefenen.’

‘Hoogleraren gaan (niet) in de MR’

In Wageningen kom je al jaren geen hoogleraren meer tegen in de medezeggenschapsraden. Ze hebben ‘wel wat beters te doen’. Maar Ton Bisseling, hoogleraar Moleculaire Biologie, besloot ruim 15 jaar geleden zitting te nemen in de ondernemingsraad van Plant en in de Centrale ondernemingsraad (COR). En daar heeft hij nooit spijt van gekregen. ‘Ik herinner me nog de dikke pakken papier die ik kreeg. Je moet wel goed hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Maar als hoogleraar heb je veel invloed, want jij kent de onderwijs- en onderzoekspraktijk en kunt de effecten van beleid op de universiteit goed inschatten. Dat weten de bestuurders ook en daarom word je serieus genomen.’

Op zijn beurt leerde Bisseling in de medezeggenschap veel over de WUR-organisatie. ‘Ik leerde hoe het onderzoek en de financiering van Wageningen Research in elkaar stak en hoe het praktijkonderzoek reilde en zeilde. Je krijgt respect voor andere onderdelen en daardoor kom je beter beslagen ten ijs bij het opzetten van samenwerkingsprojecten.’

Voor Bisseling was zijn driejarige raadsperiode een prima voorbereiding op de functie van onderzoeksdirecteur EPS die hij daarna 12 jaar vervulde. ‘Ik heb me nooit zitten vervelen in de raad. Ik denk dat het heel goed zou zijn als hoogleraren in de medezeggenschapsraden meepraten over tenure track, werkdruk, de besteding van extra wetenschapsgeld en Engelstalig onderwijs. Mijn advies is wel: selecteer de onderwerpen waarop je invloed wilt uitoefenen.’