Nieuws - 1 januari 1970

De Cock Buning en Van Zaane vertrouwenspersoon

De Cock Buning en Van Zaane vertrouwenspersoon

De Cock Buning en Van Zaane vertrouwenspersoon

Wageningen UR krijgt twee vertrouwenspersonen voor de wetenschap. Prof. dr Tjard de Cock Buning en dr Dick van Zaane worden het aanspreekpunt voor medewerkers van Wageningen Universiteit, de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en het praktijkonderzoek die in hun werk met ethische problemen te maken krijgen. De ingangsdatum van hun aanstelling is nog onduidelijk

Volgens De Cock Buning, die ook voorzitter is van de onlangs opgerichte Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie van Wageningen UR, past de aanstelling van de vertrouwenspersonen in de discussie rondom het boek De onwelkome boodschap, geschreven door de Leidse antropologen prof dr Andro Köbbe en dr Henk Tromp, over onderzoekers die in conflict kwamen met hun opdrachtgever

De Cock Buning benadrukt dat het niet gaat om personeelsconflicten. Het is voor onderzoekers soms heel verwarrend als de projectleider vindt dat je bepaalde zaken niet moet publiceren: gaat het om een wetenschappelijke conflict, een personeelsconflict, of om een botsing over normen en waarden? Dan heb je iemand nodig die zo'n persoon helpt de dingen goed op een rijtje te zetten om te voorkomen dat hij in het verkeerde kanaal terecht komt en uiteindelijk bij een reorganisatie wordt ontslagen wegens inpassingsmoeilijkheden in het team. De kennis van Van Zaane over de organisatie van DLO vult de meer ethische kennis van De Cock Buning aan. Er is gekozen voor twee personen, zodat het personeel kan kiezen.

Volgens De Cock Buning past de aanstelling niet alleen in een trend in de Nederlandse wetenschappelijke wereld, maar ook in het beleid van Wageningen UR. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen profileert zich sinds kort als meldpunt voor ethische problemen van onderzoekers. Ik ben vertrouwenspersoon bij het Nederlands Instituut voor Biologen, en prof. dr Jan Osse doet hetzelfde bij KLV. Wageningen UR legt beleidsmatige de nadruk op duurzaamheid en verantwoordelijkheid in de zin van accountability. Het instellen van vertrouwenspersonen past hierin.

Na de definitieve aanstelling zullen De Cock Buning en Van Zaane kijken hoe ze ruchtbaarheid kunnen geven aan het fenomeen vertrouwenspersoon. Het gaat er niet zozeer om dat wij problemen zoeken, maar dat de raad van bestuur van Wageningen UR zich verantwoordelijk voelt voor een vangnet als een onderzoeker in een ethisch dilemma dreigt te belanden. M.W