Wetenschap - 25 oktober 2010

‘Critici veehouderij miskennen economisch belang’

tekst:
Joris Tielens

De veehouderij moet zich niet alleen laten leiden door zorgen uit de samenleving. Het belang van de sector voor de Nederlandse export vraagt soms om andere overwegingen.

veehouderij3.jpg
Dat zei Christianne Bruschke afgelopen vrijdag tegen 250 bedrijfseconomen die in het Forumgebouw de vijftigste verjaardag van de leerstoelgroep Bedrijfseconomie vierden. Bruschke is de hoogste veterinair ambtenaar van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I). Maatschappelijke organisaties die kritiek uiten op de veehouderij realiseren zich volgens haar niet altijd hoe belangrijk de agrarische sector is voor de Nederlandse economie. 'Het nieuwe regeerakkoord onderschrijft het belang van Nederland als agrarisch exporteur. Maatschappelijke acceptatie is belangrijk, maar het moet niet het enige zijn waar we het over hebben.'
Ook Marc Jansen van de supermarkt branche organisatie CBL leverde kritiek op de maatschappelijke organisaties kritiek. 'Ngo's zijn technofoob', zei hij verwijzend naar kritiek op bestrijdingsmiddelen, gentech en nanotechnologie. 'Terwijl technologie productie kan verduurzamen.'
Bekende alumni
Het seminar werd gehouden ter gelegenheid van vijftig jaar bedrijfseconomie. In 1960 werd de leerstoelgroep opgericht door professor Riemsdijk. De groep groeide in vijftig jaar uit tot 35 medewerkers. Ruim tweeduizend afstudeerscripties werden in die tijd bij Bedrijfseconomie geschreven. De groep leverde bekende alumni als oud-minister Braks en huidig bestuursvoorzitter van Wageningen UR Aalt Dijkhuizen.